எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

வேலைவாய்ப்பு முகாம் லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
வேலைவாய்ப்பு முகாம் லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

விழுப்புரம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 5th பிப்ரவரி 2021

         விழுப்புரம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 5th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   5th பிப்ரவரி 2021 நே...

நீலகிரி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th ஜனவரி 2021

         நீலகிரி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th ஜனவரி  2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   30th ஜனவரி  2021 நேரம்:  ...

ஈரோடு மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 9th பிப்ரவரி 2021

        ஈரோடு மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 9th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   9th பிப்ரவரி 2021 நேரம்:   ...

விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th ஜனவரி 2021

        விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th ஜனவரி 2021 தகுதி:   Only for Physically Challenged Candidates நாள்:   30th ஜனவ...

விருதுநகர் மெகா ITI தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021

       விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021 தகுதி:   ITI நாள்:   22nd ஜனவரி 2021 நேரம்:   10.30 AM முதல் 2 PM மண...

தூத்துக்குடி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 29th ஜனவரி 2021

      தூத்துக்குடி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 29th ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   29th ஜனவரி 2021 ந...

சிவகங்கை தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021

    சிவகங்கை தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   22nd ஜனவரி 2021 நேரம்:   10 ...

திருப்பத்தூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 7th பிப்ரவரி 2021

       திருப்பத்தூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 7th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   8 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   7th பிப்ரவரி 2...

பெரம்பலூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 1st பிப்ரவரி 2021

       பெரம்பலூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 1st பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   1st பிப்ரவரி 202...

செங்கல்பட்டு மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th ஜனவரி 2021

      செங்கல்பட்டு மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   30 ஜனவரி 2021 நேர...

மதுரை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd ஜனவரி 2021

     மதுரை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   23rd ஜனவரி 2021 நேரம்:   ...

சேலம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 29th ஜனவரி 2021

    சேலம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 29th ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   29th ஜனவரி 2021 நேரம்:   1...

சேலம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021

   சேலம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   22nd ஜனவரி 2021 நேரம்:   10 AM ம...

விழுப்புரம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021

  விழுப்புரம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   22nd ஜனவரி 2021 நேரம்:...

சிவகங்கை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 9th ஜனவரி 2021

சிவகங்கை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 9th ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   9th ஜனவரி 2021 நேரம்:   10 A...

திருவாரூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th ஜனவரி 2021

   திருவாரூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   27th ஜனவரி 2021 நேரம்:...

திருவள்ளூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 11th ஜனவரி 2021

   திருவள்ளூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 11th ஜனவரி 2021 தகுதி:   8 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   11th ஜனவரி 2021 நேரம்:...

விழுப்புரம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd டிசம்பர் 2020

   விழுப்புரம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd டிசம்பர் 2020 தகுதி:   10th Pass to Any Degree நாள்:   23rd டிசம்பர் 2020 நேரம்:   10 A...

புதுக்கோட்டை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd டிசம்பர் 2020

  புதுக்கோட்டை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd டிசம்பர் 2020 தகுதி:   8th Pass to Any Degree நாள்:   23rd டிசம்பர் 2020 நேரம்:  ...

தஞ்சாவூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 15th டிசம்பர் 2020

  தஞ்சாவூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 15th டிசம்பர் 2020 தகுதி:   Diploma/BE/B.Tech/ME/M.Tech நாள்:   15th டிசம்பர் 2020 நேரம்: ...

சேலம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 16th, 18th, 22nd & 23rd டிசம்பர் 2020

  சேலம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 16th, 18th, 22nd & 23rd டிசம்பர் 2020 தகுதி:   10th Pass to Any Degree, ITI, Diploma நாள்:...

விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 14th டிசம்பர் 2020

விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 14th டிசம்பர் 2020 தகுதி:   ITI நாள்:   14th டிசம்பர் 2020 நேரம்:   9 AM முதல் 5 PM மணி வரை...

சென்னை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 18th டிசம்பர் 2020

  சென்னை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 18th டிசம்பர் 2020 தகுதி:   12 வது பாஸ் to பட்டம் நாள்:   18th டிசம்பர் 2020 நேரம்:   9.30 AM...

புதுக்கோட்டை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 19th & 20th நவம்பர் 2020

புதுக்கோட்டை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 19th & 20th நவம்பர் 2020 தகுதி:   8 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   19th ...

HCL வேலைவாய்ப்பு முகாம் 5th & 6th நவம்பர் 2020

HCL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். HCL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.hcltech.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்ப...

HCL ஆன்லைன் வேலைவாய்ப்பு முகாம் 3rd அக்டோபர் 2020

HCL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். HCL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.hcltech.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்ப...

தமிழக அரசு 108 ஆம்புலன்ஸ் வேலைவாய்ப்பு முகாம் 7th Sep 2020

தமிழக அரசு 108 ஆம்புலன்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தமிழக அரசு 108 ஆம்புலன்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://tn.gov.i...

தமிழ்நாடு ஆன்லைன் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 26th ஆகஸ்ட் 2020 to 27th ஆகஸ்ட் 2020

  தமிழ்நாடு ஆன்லைன் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 26th ஆகஸ்ட் 2020 to 27th ஆகஸ்ட் 2020 தகுதி:   10 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம...

10th/12th/ITI படித்தவர்களுக்கு பெரம்பலூர் MRF நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு முகாம் 17th & 18th ஆகஸ்ட் 2020

பெரம்பலூர் MRF நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். பெரம்பலூர் MRF நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.mrftyre...

பெரம்பலூர் MRF வேலைவாய்ப்பு முகாம்: 10th/12th/ITI வேலை

பெரம்பலூர் MRF வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். பெரம்பலூர் MRF அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.mrftyres.com/ அதிக...

சேலம் ஆன்லைன் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 3rd ஜூன் 2020 to 7th ஜூன் 2020

சேலம் ஆன்லைன் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 3rd ஜூன் 2020 to 7th ஜூன் 2020 தகுதி:   10 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்...

சேலம் ஆன்லைன் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th மே 2020 to 3rd ஜூன் 2020

சேலம் ஆன்லைன் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th மே 2020 to 3rd ஜூன் 2020 தகுதி:   10 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:...

வேதாரண்யம், நாகப்பட்டினம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 28th மார்ச் 2020

வேதாரண்யம், நாகப்பட்டினம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 28th மார்ச் 2020 தகுதி:   8 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:  ...

சீர்காழி, நாகப்பட்டினம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 21st மார்ச் 2020

சீர்காழி, நாகப்பட்டினம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 21st மார்ச் 2020 தகுதி:   8 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   2...

சென்னை கிண்டி தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 20th மார்ச் 2020

சென்னை கிண்டி தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 20th மார்ச் 2020 தகுதி:   10 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   20th மார்ச் 202...

ஈரோடு மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 21st மார்ச் 2020

ஈரோடு மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 21st மார்ச் 2020 தகுதி:   10 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   21st மார்ச் 2020 ...

சேலம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 14th மார்ச் 2020

சேலம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 14th மார்ச் 2020 தகுதி:   8 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   14th மார்ச் 2020 ந...

பெரம்பலூர் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020

பெரம்பலூர் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020 தகுதி:   10 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   13th மார்ச் 2020 ...

தூத்துக்குடி தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020

தூத்துக்குடி தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020 தகுதி:   10 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   13th மார்ச் 2020...

திருச்சி தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020

திருச்சி தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020 தகுதி:   10 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   13th மார்ச் 2020 நே...

கோயம்புத்தூர் பெண்கள் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020

கோயம்புத்தூர் பெண்கள் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020 தகுதி:   10 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   13...

பெரம்பலூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 21st மார்ச் 2020

பெரம்பலூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 21st மார்ச் 2020 தகுதி:   10 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   21st மார்ச் 2...

விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 21st to 22nd மார்ச் 2020

விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 21st to 22nd மார்ச் 2020 தகுதி:   10 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   21st ...

நாமக்கல் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020

நாமக்கல் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020 தகுதி:    10th Pass to Any Degree, ITI, Diploma நாள்:   13th மார்ச் 2020 ந...

சிவகங்கை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 14th மார்ச் 2020

சிவகங்கை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 14th மார்ச் 2020 தகுதி:   10 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   14th மார்ச் 202...

திருநெல்வேலி தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020

திருநெல்வேலி தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020 தகுதி:   10 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   13th மார்ச் 2020...

சேலம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020

சேலம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020 தகுதி:   1 0 வது பாஸ், ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   13th மார்ச் 2020 நேரம்:...

சென்னை கிண்டி தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020

சென்னை கிண்டி தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020 தகுதி:   10 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   13th மார்ச் 202...

பொன்னேரி, திருவள்ளூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 14th மார்ச் 2020

பொன்னேரி, திருவள்ளூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 14th மார்ச் 2020 தகுதி:   10 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   14...