புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

JIPMER, பாண்டிச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Senior Research Fellow

JIPMER, பாண்டிச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER, பாண்டிச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.jipmer.edu.in/ ...

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 464 காலியிடங்கள்

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 464 காலியிடங்கள். BECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.becil.com/ இதில் அறிவிப்பு வெளியானது. பத...

தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2020: GM, DGM, AGM

தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https...

AIIMS, புது தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: Research Officer & Lab Technician

AIIMS, புது தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். AIIMS, புது தில்லி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.aiims.edu/ இதில்...

HMT இயந்திர கருவிகள் வேலைவாய்ப்பு 2020: Executive Associate & Junior Associate

HMT இயந்திர கருவிகள் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். HMT இயந்திர கருவிகள் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.hmtmachinetools.co...

JIPMER, பாண்டிச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Project Assistant/Project Fellow

JIPMER, பாண்டிச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER, பாண்டிச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.jipmer.edu.in ...

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Lecturer

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். NIEPMD சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://niepmd.tn.nic.in/ இதில் அறிவிப்...

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: JRF/Project Assistant

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.bdu.ac.in/...

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Project Fellow

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.bdu.ac.in/...

தமிழ்நாடு இ-ஆளுமை நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Tech Lead, Engineer, UX Design Lead

தமிழ்நாடு இ-ஆளுமை நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு இ-ஆளுமை நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://tne...

சேலம் ஆன்லைன் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th மே 2020 to 3rd ஜூன் 2020

சேலம் ஆன்லைன் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th மே 2020 to 3rd ஜூன் 2020 தகுதி:   10 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:...

NIE சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Scientist-B

NIE சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். NIE சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.gov.in/ இதில் அறிவிப்பு வெளியானது...

பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Passport Officer

பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://mea.gov.in/ இதில் அ...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Junior Research Fellow

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu இதி...

கொச்சின் கப்பல் தளம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Project Assistant

கொச்சின் கப்பல் தளம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். கொச்சின் கப்பல் தளம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://cochinshipyard.com/ ...

இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 600 காலியிடங்கள்

இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 600 காலியிடங்கள். இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.iocl.com/...

VMC வேலைவாய்ப்பு 2020: Field Worker & Public Health Worker

VMC வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 577 காலியிடங்கள். VMC அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://vmc.gov.in/ இதில் அறிவிப்பு வெளியானது. பதவிகள்: Fi...

Powergrid வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 114 காலியிடங்கள்

Powergrid வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 114 காலியிடங்கள். Powergrid அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://careers.powergrid.in/ இதில் அறிவிப்பு ...

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: Senior Project Scientist & Project Assistant

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் தில்லி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

வேலூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி வேலைவாய்ப்பு 2020: JRF

வேலூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். வேலூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

கொச்சின் கப்பல் தளம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Deputy Manager

கொச்சின் கப்பல் தளம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். கொச்சின் கப்பல் தளம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://cochinshipyard.com/ ...

தென்கிழக்கு ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 617 காலியிடங்கள்

தென்கிழக்கு ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 617 காலியிடங்கள். தென்கிழக்கு ரயில்வே அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://appr-recruit.co.in/ ...

தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Residential Supervisor

தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு பல்...

தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Guest Lecturer

தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு பல...

மத்திய வேளாண் மேம்பாட்டு நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2167 காலியிடங்கள்

மத்திய வேளாண் மேம்பாட்டு நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2167 காலியிடங்கள். மத்திய வேளாண் மேம்பாட்டு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ...

AIIMS ராய்ப்பூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: Senior Research Nurse

AIIMS ராய்ப்பூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். AIIMS ராய்ப்பூர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.aiimsraipur.edu.in/ இ...

கலாக்ஷேத்ரா அறக்கட்டளை வேலைவாய்ப்பு 2020: Deputy Director

கலாக்ஷேத்ரா அறக்கட்டளை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். கலாக்ஷேத்ரா அறக்கட்டளை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.kalakshetra.i...

மத்திய மருத்துவ சேவைகள் சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant General Manager

மத்திய மருத்துவ சேவைகள் சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். மத்திய மருத்துவ சேவைகள் சங்கம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://ww...

JIPMER, பாண்டிச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Lab Technician & Senior Research Fellow

JIPMER, பாண்டிச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். JIPMER, பாண்டிச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.jipmer.edu.in/ ...

இந்தியாவின் வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2020: Office Assistant, Attendant & Faculty

இந்தியாவின் வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். இந்தியாவின் வங்கி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.bankofindia.co.in/ ...

ESIC ஹைதராபாத் வேலைவாய்ப்பு 2020: Professor & Associate Professor

ESIC ஹைதராபாத் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 12 காலியிடங்கள். ESIC ஹைதராபாத் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.esic.nic.in/ இதில் அறிவ...

AIIMS, புது தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: Attendant, Technician, SRF & Scientist

AIIMS, புது தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். AIIMS, புது தில்லி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.aiims.edu/ இதில்...

கேரள பொது சேவை ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 125 காலியிடங்கள்

கேரள பொது சேவை ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 125 காலியிடங்கள். கேரள பொது சேவை ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.keralapsc.gov...

கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 13 காலியிடங்கள்

கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 13 காலியிடங்கள். கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் அதிகாரப்பூர்வ வல...

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant Advisor

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://n...

JIPMER, பாண்டிச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Staff Nurse

JIPMER, பாண்டிச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER, பாண்டிச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.jipmer.edu.in/ ...

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Senior Accounts Officer

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். சென்னை துறைமுகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.chennaiport.gov.in/ ...

பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Research Fellow

பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.pondiu...

தமிழக மின் வாரியம் கேங்மேன் 2020 தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன

தமிழக மின் வாரியம் கேங்மேன் 2020 தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு tneb இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டது.  தேர்வு ...

தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant Surgeon

தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 223 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம்...

ஆவின் கோயம்புத்தூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: Veterinary Consultant

ஆவின் கோயம்புத்தூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். ஆவின் கோயம்புத்தூர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://aavinmilk.com/ இதி...

பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Project Assistant

பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.pondiu...

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Vice-Chancellor

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.unom.ac.in/ ...

ஹிந்துஸ்தான் பூச்சிக்கொல்லி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Manager, Assistant Manager & Officer

ஹிந்துஸ்தான் பூச்சிக்கொல்லி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 8 காலியிடங்கள். ஹிந்துஸ்தான் பூச்சிக்கொல்லி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தள...

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Chief General Manager

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://n...

JIPMER, பாண்டிச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant Professor

JIPMER, பாண்டிச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். JIPMER, பாண்டிச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.jipmer.edu.in/ ...

ஐ.டி.ஐ நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Security Guard, Medical Officer

ஐ.டி.ஐ நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 25 காலியிடங்கள். ஐ.டி.ஐ நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.itiltd.in/ இதில் அறிவி...

மலபார் புற்றுநோய் மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Technician

மலபார் புற்றுநோய் மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். மலபார் புற்றுநோய் மையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.mcc.kerala.g...

இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 24 காலியிடங்கள்

இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 24 காலியிடங்கள். இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவ...

பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Junior Research Fellow

பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.pondiu...