எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp


Search Box

நாமக்கல் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 28th பிப்ரவரி 2021

   

நாமக்கல் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 28th பிப்ரவரி 2021

தகுதி:  10வது பாஸ் to Any Degree

நாள்:  28th பிப்ரவரி 2021

நேரம்:  8 AM முதல் 4 PM மணி வரை


காலியிடம்:  பல்வேறு

இடம்:
Vivekanandha Arts and Science College for Women,
Tiruchengode,
Namakkal-637205.

வரவிருக்கும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்