எங்கள் குழுவில் இணையவும் Whatsapp | YouTube | Telegram | FB | FB Group


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

10/12 தேர்ச்சி வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
10/12 தேர்ச்சி வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

திருப்பூர் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver, Accountant, Lab Technician, Medical Officer

திருப்பூர் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். திருப்பூர் சுகாதாரத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.i...

காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, Psychologist, Consultant

காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதாரத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://w...

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 366 காலியிடங்கள்

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 366 காலியிடங்கள். மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

திருவள்ளூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Assistant/DEO

திருவள்ளூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். திருவள்ளூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் அதிகாரப்பூர...

கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 212 காலியிடங்கள்

கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 212 காலியிடங்கள். கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ...

திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 56 காலியிடங்கள்

திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 56 காலியிடங்கள். திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அத...

SSC-மத்திய பணியாளர்கள் தேர்வு ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 25271 காலியிடங்கள்

SSC-மத்திய பணியாளர்கள் தேர்வு ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 25271 காலியிடங்கள். SSC-மத்திய பணியாளர்கள் தேர்வு ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்...

இந்திய ராணுவம் நாகர்கோவில் வேலைவாய்ப்பு 2021: 8th/10th/12th தேர்ச்சி வேலை

இந்திய ராணுவம் நாகர்கோவில் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். இந்திய ராணுவம் நாகர்கோவில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://joinin...

சென்னை அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மீன்வள உதவியாளர்

சென்னை அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னை அரசு மீன்வளத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in...

தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: MTS, Manager & Programme Manager

தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.fisheries....

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Junior Secretariat Assistant

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://clr...

இந்து சமய அறநிலையத்துறை, சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: Priest & Drum Musician

இந்து சமய அறநிலையத்துறை, சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். இந்து சமய அறநிலையத்துறை, சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://w...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Lab Technician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

விழுப்புரம் மீனவர் சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Social Worker

விழுப்புரம் மீனவர் சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். விழுப்புரம் மீனவர் சங்கம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn....

கன்னியாகுமரி குழந்தைகள் நல அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Assistant cum Data Entry Operator

கன்னியாகுமரி குழந்தைகள் நல அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். கன்னியாகுமரி குழந்தைகள் நல அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Office Assistant, Project Coordinator, Associate

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 17 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகா...

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, MTS & Technical Assistant

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.gov....

தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Office Assistant, Poosari, Night Watchman, Clerk

தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தள...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Technical Assistant

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Gardeners & Field Assistant

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.b-u.ac.in/. அ...

இந்தியக் கடற்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 350 காலியிடங்கள்

இந்தியக் கடற்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 350 காலியிடங்கள். இந்தியக் கடற்படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.joinindiannavy.gov.in/. அ...

தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: அலுவலக உதவியாளர் (8th தேர்ச்சி வேலை)

தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/....

SRM மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, Nurse, Office Assistant, Pharmacist, Lab Technician

SRM மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 14 காலியிடங்கள். SRM மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ht...

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: MTS & Technical Assistant

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.gov....

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: MTS & Technical Officer

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்...

இந்திய ராணுவம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver, MTS, LDC, Stenographer, Instructor

இந்திய ராணுவம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 46 காலியிடங்கள். இந்திய ராணுவம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://joinindianarmy.nic.in/. அதிகாரப்பூர...

கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Office Assistant, Typist, Assistant Professor, Medical Officer

கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 9 காலியிடங்கள். கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://srk...

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver & Project Technician

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http...

தினமணி வேலைவாய்ப்பு 2021: Part-Time Reporter

தினமணி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தினமணி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.dinamani.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அத...

கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: அலுவலக உதவியாளர், ஆய்வக உதவியாளர், தட்டச்சர்

கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 13 காலியிடங்கள். கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://sr...

புதுக்கோட்டை பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 51 காலியிடங்கள்

புதுக்கோட்டை பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 51 காலியிடங்கள். புதுக்கோட்டை பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) அதிகாரப்...

ITI நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 22 காலியிடங்கள்

ITI நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 22 காலியிடங்கள். ITI நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.itiltd.in. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு...

இந்து சமய அறநிலையத்துறை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் வேலைவாய்ப்பு 2021

இந்து சமய அறநிலையத்துறை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். இந்து சமய அறநிலையத்துறை மதுரை மீனாட்சி...

இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 120 காலியிடங்கள்

இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 120 காலியிடங்கள். இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.oil-india.c...

TNEB-கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 337 காலியிடங்கள்

கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 337 காலியிடங்கள். கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.igcar....

TVS மோட்டார் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Govt Apprentice & Trainee

TVS மோட்டார் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். TVS மோட்டார் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tvsmotor.co...

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 65 காலியிடங்கள்

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 65 காலியிடங்கள். எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://bsf.gov.in/Hom...

தினமலர் வேலைவாய்ப்பு 2021: Security & Reporter

தினமலர் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தினமலர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.dinamalar.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு...

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 110 காலியிடங்கள்

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 110 காலியிடங்கள். எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://bsf.gov.in/Ho...

MRF, பெரம்பலூர் வேலைவாய்ப்பு 2021: Workmen Apprentice

MRF, பெரம்பலூர் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். MRF, பெரம்பலூர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.mrftyres.com/. அதிகாரப்...

தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: 8th தேர்ச்சி வேலை

தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளை...

SAIL-சேலம் எஃகு ஆலை வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse & Medical Attendant

SAIL-சேலம் எஃகு ஆலை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். SAIL-சேலம் எஃகு ஆலை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.sail.co.in/. அதிகாரப்...

ECHS தமிழ்நாடு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 61 காலியிடங்கள்

ECHS தமிழ்நாடு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 61 காலியிடங்கள். ECHS தமிழ்நாடு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.echs.gov.in/. அதிகாரப்பூர்வ அற...

திண்டுக்கல் அரசு உதவி பள்ளி வேலைவாய்ப்பு 2021: அலுவலக உதவியாளர் (8th தேர்ச்சி வேலை)

திண்டுக்கல் அரசு உதவி பள்ளி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். திண்டுக்கல் அரசு உதவி பள்ளி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

சிவகங்கை ஆறுமுகம் பிள்ளை சீதை அம்மாள் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: எழுத படிக்க தெரிந்தால் போதும்

சிவகங்கை ஆறுமுகம் பிள்ளை சீதை அம்மாள் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 12 காலியிடங்கள். சிவகங்கை ஆறுமுகம் பிள்ளை சீதை அம்மாள் கல்லூரி அதிக...

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, Nurse, Lab Technician, Assistant, Medical Officer

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http...

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 103 காலியிடங்கள்

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 103 காலியிடங்கள். பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வ...

TVS மோட்டார் நிறுவனம், ஓசூர் வேலைவாய்ப்பு 2021: 10th/12th/ITI/Diploma தேர்ச்சி வேலை

TVS மோட்டார் நிறுவனம், ஓசூர் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். TVS மோட்டார் நிறுவனம், ஓசூர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://w...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Peon, Driver, Assistant, Engineer, Programmer

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. ...

ராணுவ கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Clerk, MTS, Driver, Computer Operator

ராணுவ கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 37 காலியிடங்கள். ராணுவ கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://joinindianarmy.nic.in/. அதிகாரப்பூர்வ...