எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp | FB Group


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

தனியார் வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
தனியார் வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

தினமணி செய்தித்தாள் வேலைவாய்ப்பு 2021: Reporters, Sub-Editors & Designer

தினமணி செய்தித்தாள் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தினமணி செய்தித்தாள் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.dinamani.com/. ...

திருப்பூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 24th பிப்ரவரி 2021

திருப்பூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 24th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   8 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   24th பிப்ரவரி 2021 நேரம்:   9 ...

தர்மபுரி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 28th பிப்ரவரி 2021

தர்மபுரி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 28th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   28th பிப்ரவரி 2021 நேரம்:   9 A...

பெரம்பலூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th பிப்ரவரி 2021

பெரம்பலூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   8 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   27th பிப்ரவரி 2021 நேரம்:   9 ...

திருச்சி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 28th பிப்ரவரி 2021

திருச்சி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 28th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   8 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   28th பிப்ரவரி 2021 நேரம்:   9 AM...

விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 26th பிப்ரவரி 2021

விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 26th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   26th பிப்ரவரி 2021 நேரம்:   9...

நாகர்கோவில் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th பிப்ரவரி 2021

நாகர்கோவில் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   27th பிப்ரவரி 2021 நேரம்:  ...

கிருஷ்ணகிரி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 20th பிப்ரவரி 2021

கிருஷ்ணகிரி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 20th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   20th பிப்ரவரி 2021 நேரம்:   ...

கரூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 20th பிப்ரவரி 2021

கரூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 20th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   20th பிப்ரவரி 2021 நேரம்:   9 AM ம...

மதுரை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 20th பிப்ரவரி 2021

மதுரை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 20th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   20th பிப்ரவரி 2021 நேரம்:   9 AM ம...

நீலகிரி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th பிப்ரவரி 2021

நீலகிரி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   27th பிப்ரவரி 2021 நேரம்:   10 A...

திண்டுக்கல் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 25th பிப்ரவரி 2021

திண்டுக்கல் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 25th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   25th பிப்ரவரி 2021 நேரம்:   ...

நாமக்கல் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 28th பிப்ரவரி 2021

    நாமக்கல் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 28th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   28th பிப்ரவரி 2021 நேரம்:  ...

கோயம்புத்தூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 17th பிப்ரவரி 2021

    கோயம்புத்தூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 17th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   17th பிப்ரவரி 2021 நேர...

சென்னை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th பிப்ரவரி 2021

    சென்னை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   27th பிப்ரவரி 2021 நேரம்:   9...

சேலம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 10th பிப்ரவரி 2021 to 11th பிப்ரவரி 2021

    சேலம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 10th பிப்ரவரி 2021 to 11th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   10th பிப...

திருவாரூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th பிப்ரவரி 2021

   திருவாரூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   27th பிப்ரவரி 2021 நேரம்: ...

திருநெல்வேலி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 20th பிப்ரவரி 2021

   திருநெல்வேலி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 20th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   20th பிப்ரவரி 2021 நேரம்...

திருவண்ணாமலை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 20th பிப்ரவரி 2021

   திருவண்ணாமலை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 20th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   20th பிப்ரவரி 2021 நேரம்...

புதுக்கோட்டை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 19th பிப்ரவரி 2021

   புதுக்கோட்டை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 19th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   19th பிப்ரவரி 2021 நேரம...

தஞ்சாவூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th பிப்ரவரி 2021

            தஞ்சாவூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   13th பிப்ரவரி 2021...

ஊட்டி, நீலகிரி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th பிப்ரவரி 2021

           ஊட்டி, நீலகிரி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   13th பிப்ரவரி ...

அரியலூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 15th பிப்ரவரி 2021

           அரியலூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 15th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   15th பிப்ரவரி 2021 ந...

திருப்பத்தூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th பிப்ரவரி 2021

           திருப்பத்தூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   8 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   13th பிப்ரவரி 20...

சிவகங்கை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 31st ஜனவரி 2021

  சிவகங்கை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 31st ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   31st ஜனவரி 2021 நேரம்:   ...

கடலூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 7th பிப்ரவரி 2021

          கடலூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 7th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   7th பிப்ரவரி 2021 நேரம்:...

விழுப்புரம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 5th பிப்ரவரி 2021

         விழுப்புரம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 5th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   5th பிப்ரவரி 2021 நே...

நீலகிரி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th ஜனவரி 2021

         நீலகிரி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th ஜனவரி  2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   30th ஜனவரி  2021 நேரம்:  ...

ஈரோடு மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 9th பிப்ரவரி 2021

        ஈரோடு மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 9th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to Any Degree நாள்:   9th பிப்ரவரி 2021 நேரம்:   ...

விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th ஜனவரி 2021

        விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th ஜனவரி 2021 தகுதி:   Only for Physically Challenged Candidates நாள்:   30th ஜனவ...

விருதுநகர் மெகா ITI தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021

       விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021 தகுதி:   ITI நாள்:   22nd ஜனவரி 2021 நேரம்:   10.30 AM முதல் 2 PM மண...

தூத்துக்குடி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 29th ஜனவரி 2021

      தூத்துக்குடி மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 29th ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   29th ஜனவரி 2021 ந...

சிவகங்கை தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021

    சிவகங்கை தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   22nd ஜனவரி 2021 நேரம்:   10 ...

திருப்பத்தூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 7th பிப்ரவரி 2021

       திருப்பத்தூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 7th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   8 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   7th பிப்ரவரி 2...

பெரம்பலூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 1st பிப்ரவரி 2021

       பெரம்பலூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 1st பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   1st பிப்ரவரி 202...

செங்கல்பட்டு மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th ஜனவரி 2021

      செங்கல்பட்டு மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   30 ஜனவரி 2021 நேர...

மதுரை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd ஜனவரி 2021

     மதுரை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   23rd ஜனவரி 2021 நேரம்:   ...

சேலம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 29th ஜனவரி 2021

    சேலம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 29th ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   29th ஜனவரி 2021 நேரம்:   1...

சேலம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021

   சேலம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   22nd ஜனவரி 2021 நேரம்:   10 AM ம...

விழுப்புரம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021

  விழுப்புரம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   22nd ஜனவரி 2021 நேரம்:...

சிவகங்கை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 9th ஜனவரி 2021

சிவகங்கை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 9th ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   9th ஜனவரி 2021 நேரம்:   10 A...

திருவாரூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th ஜனவரி 2021

   திருவாரூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   27th ஜனவரி 2021 நேரம்:...

திருவள்ளூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 11th ஜனவரி 2021

   திருவள்ளூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 11th ஜனவரி 2021 தகுதி:   8 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   11th ஜனவரி 2021 நேரம்:...

விழுப்புரம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd டிசம்பர் 2020

   விழுப்புரம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd டிசம்பர் 2020 தகுதி:   10th Pass to Any Degree நாள்:   23rd டிசம்பர் 2020 நேரம்:   10 A...

புதுக்கோட்டை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd டிசம்பர் 2020

  புதுக்கோட்டை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd டிசம்பர் 2020 தகுதி:   8th Pass to Any Degree நாள்:   23rd டிசம்பர் 2020 நேரம்:  ...

தஞ்சாவூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 15th டிசம்பர் 2020

  தஞ்சாவூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 15th டிசம்பர் 2020 தகுதி:   Diploma/BE/B.Tech/ME/M.Tech நாள்:   15th டிசம்பர் 2020 நேரம்: ...

சேலம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 16th, 18th, 22nd & 23rd டிசம்பர் 2020

  சேலம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 16th, 18th, 22nd & 23rd டிசம்பர் 2020 தகுதி:   10th Pass to Any Degree, ITI, Diploma நாள்:...

விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 14th டிசம்பர் 2020

விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 14th டிசம்பர் 2020 தகுதி:   ITI நாள்:   14th டிசம்பர் 2020 நேரம்:   9 AM முதல் 5 PM மணி வரை...

சென்னை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 18th டிசம்பர் 2020

  சென்னை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 18th டிசம்பர் 2020 தகுதி:   12 வது பாஸ் to பட்டம் நாள்:   18th டிசம்பர் 2020 நேரம்:   9.30 AM...

திருப்பூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 19th & 20th டிசம்பர் 2020

  திருப்பூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 19th & 20th டிசம்பர் 2020 தகுதி:   8 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   19th ...