எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

தனியார் வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
தனியார் வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

திருப்பத்தூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 6th பிப்ரவரி 2021

       திருப்பத்தூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 6th பிப்ரவரி 2021 தகுதி:   8 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   6th பிப்ரவரி 2...

பெரம்பலூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 31st ஜனவரி 2021

       பெரம்பலூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 31st ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   31st ஜனவரி 2021 நே...

செங்கல்பட்டு மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th ஜனவரி 2021

      செங்கல்பட்டு மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   30 ஜனவரி 2021 நேர...

மதுரை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd ஜனவரி 2021

     மதுரை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   23rd ஜனவரி 2021 நேரம்:   ...

சேலம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 29th ஜனவரி 2021

    சேலம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 29th ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   29th ஜனவரி 2021 நேரம்:   1...

சேலம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021

   சேலம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   22nd ஜனவரி 2021 நேரம்:   10 AM ம...

விழுப்புரம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021

  விழுப்புரம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 22nd ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   22nd ஜனவரி 2021 நேரம்:...

சிவகங்கை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 9th ஜனவரி 2021

சிவகங்கை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 9th ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   9th ஜனவரி 2021 நேரம்:   10 A...

திருவாரூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th ஜனவரி 2021

   திருவாரூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th ஜனவரி 2021 தகுதி:   10 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   27th ஜனவரி 2021 நேரம்:...

திருவள்ளூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 11th ஜனவரி 2021

   திருவள்ளூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 11th ஜனவரி 2021 தகுதி:   8 வது பாஸ் to பட்டம் Any Degree நாள்:   11th ஜனவரி 2021 நேரம்:...

விழுப்புரம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd டிசம்பர் 2020

   விழுப்புரம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd டிசம்பர் 2020 தகுதி:   10th Pass to Any Degree நாள்:   23rd டிசம்பர் 2020 நேரம்:   10 A...

புதுக்கோட்டை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd டிசம்பர் 2020

  புதுக்கோட்டை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 23rd டிசம்பர் 2020 தகுதி:   8th Pass to Any Degree நாள்:   23rd டிசம்பர் 2020 நேரம்:  ...

தஞ்சாவூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 15th டிசம்பர் 2020

  தஞ்சாவூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 15th டிசம்பர் 2020 தகுதி:   Diploma/BE/B.Tech/ME/M.Tech நாள்:   15th டிசம்பர் 2020 நேரம்: ...

சேலம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 16th, 18th, 22nd & 23rd டிசம்பர் 2020

  சேலம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 16th, 18th, 22nd & 23rd டிசம்பர் 2020 தகுதி:   10th Pass to Any Degree, ITI, Diploma நாள்:...

விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 14th டிசம்பர் 2020

விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 14th டிசம்பர் 2020 தகுதி:   ITI நாள்:   14th டிசம்பர் 2020 நேரம்:   9 AM முதல் 5 PM மணி வரை...

சென்னை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 18th டிசம்பர் 2020

  சென்னை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 18th டிசம்பர் 2020 தகுதி:   12 வது பாஸ் to பட்டம் நாள்:   18th டிசம்பர் 2020 நேரம்:   9.30 AM...

திருப்பூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 19th & 20th டிசம்பர் 2020

  திருப்பூர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 19th & 20th டிசம்பர் 2020 தகுதி:   8 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   19th ...

புதுக்கோட்டை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 19th & 20th நவம்பர் 2020

புதுக்கோட்டை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 19th & 20th நவம்பர் 2020 தகுதி:   8 வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம் நாள்:   19th ...

முத்தாயம்மாள் பொறியியல் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Accountant, Assistant, Warden, Supervisor

முத்தாயம்மாள் பொறியியல் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். முத்தாயம்மாள் பொறியியல் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

HCL வேலைவாய்ப்பு முகாம் 5th & 6th நவம்பர் 2020

HCL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். HCL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.hcltech.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்ப...