எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp | FB Group


Search Box

விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th ஜனவரி 2021

       

விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 30th ஜனவரி 2021

தகுதி:  Only for Physically Challenged Candidates

நாள்:  30th ஜனவரி 2021

நேரம்:  10.30 AM முதல் 2 PM மணி வரை

காலியிடம்:  Various

இடம்:
CSI Centre,
Satchiyapuram, 
Virudhunagar-626124.

வரவிருக்கும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்