எங்கள் குழுவில் இணையவும் Whatsapp | YouTube | Telegram | FB | FB Group


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

மருத்துவ வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
மருத்துவ வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

சென்னை அரசு கண் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 30 காலியிடங்கள்

சென்னை அரசு கண் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 30 காலியிடங்கள். சென்னை அரசு கண் மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.g...

அரியலூர் சுகாதாரத் துறை அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse, Pharmacist, Dentist

அரியலூர் சுகாதாரத் துறை அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 13 காலியிடங்கள். அரியலூர் சுகாதாரத் துறை அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:...

சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 21 காலியிடங்கள்

சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 21 காலியிடங்கள். சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov...

செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள்

செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www....

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Junior Nurse

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

நீலகிரி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Medical Officer, Programme Co-Ordinator & Supervisor

நீலகிரி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். நீலகிரி அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/....

சேலம் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Operator & Technician

சேலம் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். சேலம் அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://salem.nic.in/. அதிக...

பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 27 காலியிடங்கள்

பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 27 காலியிடங்கள். பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://ww...

திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 18 காலியிடங்கள்

திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 18 காலியிடங்கள். திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://tiruva...

தமிழக அரசு சுகாதாரத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 420 காலியிடங்கள்

தமிழக அரசு சுகாதாரத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 420 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு சுகாதாரத்துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://tnhealth.tn.g...

தமிழக அரசு சுகாதாரத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 135 காலியிடங்கள்

தமிழக அரசு சுகாதாரத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 135 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு சுகாதாரத்துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://tnhealth.tn.g...

ஈரோடு ECHS மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Pharmacist, Lab Technician, Doctor

ஈரோடு ECHS மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். ஈரோடு ECHS மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.echs.gov.in/. அ...

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse, Clerk, Research Assistant, Scientist

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.gov....

பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) வேலைவாய்ப்பு 2021: Part-Time Medical Consultant

பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse, Lab Technician, SRF

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 19 காலியிடங்கள். தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.gov...

கோவை சுகாதாரத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Lab Technician, Supervisor, Health Visitor

கோவை சுகாதாரத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 12 காலியிடங்கள். கோவை சுகாதாரத்துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/. அதிகாரப்பூ...

அரியலூர் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 50 காலியிடங்கள்

அரியலூர் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 50 காலியிடங்கள். அரியலூர் அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://ariyalur.nic...

கரூர் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 130 காலியிடங்கள்

கரூர் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 130 காலியிடங்கள். கரூர் அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://karur.nic.in/. அத...

திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 253 காலியிடங்கள்

திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 253 காலியிடங்கள். திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

விழுப்புரம் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 36 காலியிடங்கள்

விழுப்புரம் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 36 காலியிடங்கள். விழுப்புரம் அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn...