எங்கள் குழுவில் இணையவும் Whatsapp | YouTube | Telegram | FB | FB Group


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

மருத்துவ வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
மருத்துவ வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

மதுரை அஸ்வின் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse, Office Staff, Watchman, Accountant

மதுரை அஸ்வின் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். மதுரை அஸ்வின் மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://ashwinh...

நாமக்கல் திருக்குமரன் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse, Receptionist & Lab Technician

நாமக்கல் திருக்குமரன் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். நாமக்கல் திருக்குமரன் மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்...

கோவை எஸ்.எல்.வி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse, Lab Technician & Pharmacist

கோவை எஸ்.எல்.வி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். கோவை எஸ்.எல்.வி மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.slvhos...

மதுரை மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: செவிலியர்

மதுரை மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். மதுரை மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

வேலூர் அருண் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Staff Nurse

வேலூர் அருண் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். வேலூர் அருண் மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://arunhospi...

CRPF-மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை வேலைவாய்ப்பு 2021: Physiotherapist & Nutritionist

மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://crpf.gov.in. ...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Technical Assistant & Dietician

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

நாகர்கோயில் ஐரீன் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Receptionist & Nurse

நாகர்கோயில் ஐரீன் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். நாகர்கோயில் ஐரீன் மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:/...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Research Scientist

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

திருநெல்வேலி ஜோய்ரா மெடிக்கல் & சர்ஜிகல்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: Sales Staff & Delivery Staff

திருநெல்வேலி ஜோய்ரா மெடிக்கல் & சர்ஜிகல்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். திருநெல்வேலி ஜோய்ரா மெடிக்கல் & சர்ஜிகல்...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Senior Resident

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

நாமக்கல் சுவாமி விவேகானந்தா மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse, Pharmacist, Computer Operator, Technician

நாமக்கல் சுவாமி விவேகானந்தா மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். நாமக்கல் சுவாமி விவேகானந்தா மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர...

சேலம் மோகன்ராஜ் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Doctor, Nurse, Pharmacist, Technician

சேலம் மோகன்ராஜ் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். சேலம் மோகன்ராஜ் மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

சிதம்பரம் ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 50 காலியிடங்கள்

சிதம்பரம் ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 50 காலியிடங்கள். சிதம்பரம் ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூ...

விழுப்புரம் E.S கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse, Stenographer, Office Staff, Librarian

விழுப்புரம் E.S கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். விழுப்புரம் E.S கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://escon.co.in/...

கோவை மாநகராட்சி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 100 செவிலியர் காலியிடங்கள்

கோவை மாநகராட்சி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 100 காலியிடங்கள். கோவை மாநகராட்சி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://coimbatore.nic.in/. அதிகாரப்பூர...

ஊட்டி கோர்டைட்டு ஃபேக்டரி ஹாஸ்பிடல் வேலைவாய்ப்பு 2021: Medical Practitioner

ஊட்டி கோர்டைட்டு ஃபேக்டரி ஹாஸ்பிடல் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். ஊட்டி கோர்டைட்டு ஃபேக்டரி ஹாஸ்பிடல் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, Nurse, Lab Technician, Pharmacist

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Associate Research Officer & Senior Resident

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 254 காலியிடங்கள்

செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 254 காலியிடங்கள். செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://che...