எங்கள் குழுவில் இணையவும் Whatsapp | YouTube | Telegram | FB | FB Group


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

பொறியாளர் வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
பொறியாளர் வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Associate

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https...

தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: General Manager (Technical)

தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://tancem.com. அதிகாரப்பூர்...

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: Senior PHP & App Developer

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வலை...

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Computer Programmer

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.bdu.ac.in/. ...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Network/System Administrator

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

இராணிப்பேட்டை குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Technical Officer & Technical Assistant

இராணிப்பேட்டை குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். இராணிப்பேட்டை குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் அதிகாரப...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project & Technical Assistant

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Associate

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Office Assistant, Project Coordinator, Associate

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 17 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகா...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Internship

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மாநில தர கண்காணிப்பாளர்கள்

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை...

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 43 காலியிடங்கள்

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 43 காலியிடங்கள். இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse, DEO, Attendant, Pharmacist, Medical Officer

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்...

சென்னை இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 57 காலியிடங்கள்

சென்னை இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 57 காலியிடங்கள். சென்னை இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ம...

பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 168 காலியிடங்கள்

பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 168 காலியிடங்கள். பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வ...

தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 42 காலியிடங்கள்

தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 42 காலியிடங்கள். தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ...

தேசிய கடல்சார் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Scientist & Senior Executive

தேசிய கடல்சார் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். தேசிய கடல்சார் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: Consultant/Senior Consultant

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வலை...

மத்திய பெட்ரோ கெமிக்கல் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Assistant Professor.

மத்திய பெட்ரோ கெமிக்கல் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். மத்திய பெட்ரோ கெமிக்கல் பொறி...

தமிழக அரசு உப்புக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Chemist, Electrician, Technician

தமிழக அரசு உப்புக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு உப்புக் கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://tnsalt.com/tnsal...

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 160 காலியிடங்கள்

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 160 காலியிடங்கள். இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.lps...

இந்தியக் கடற்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: SSC Officer

இந்தியக் கடற்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 45 காலியிடங்கள். இந்தியக் கடற்படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.joinindiannavy.gov.in/. அத...

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Assistant

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://mkunive...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Associate, Analyst & Field Assistant

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

இந்திய கடலோர காவல்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: Assistant Commandant

இந்திய கடலோர காவல்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 50 காலியிடங்கள். இந்திய கடலோர காவல்படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.indiancoastguard...

வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: JRF

வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:/...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: SRF

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Research Assistant & Project Assistant

தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 17 காலியிடங்கள். தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nrcb.res.in...

தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Senior Project Assistant

தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nrcb.res.in/...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: JRF

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

திருச்சி அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Technical Assistant

திருச்சி அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். திருச்சி அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.ann...

சென்னை ரெப்கோ வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2021: Manager & Assistant Manager

ரெப்கோ வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். ரெப்கோ வங்கி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.repcobank.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவ...

அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Fellow & SRA

அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.alagappauniversit...

வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Junior Research Fellow

வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:/...

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: Executive Assistant, General Manager, Marketing Manager

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https...

மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 25 காலியிடங்கள்

மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 25 காலியிடங்கள். மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://crpf.gov.in/...

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Doctor, Scientist

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.gov....

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: Junior Executive, Project Associate & Manager

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https...

நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Geo-Technical Expert, Geological Expert

நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:/...

தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2021: JRF

தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2021: SRF/JRF

தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

சென்னை மெட்ரோ ரயில் வேலைவாய்ப்பு 2021: JGM, DGM & Deputy Manager

சென்னை மெட்ரோ ரயில் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். சென்னை மெட்ரோ ரயில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://chennaimetrorail.org/. அத...

இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Graduate Engineer

இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.oil-india.com...

VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி வேலைவாய்ப்பு 2021: Deputy Chief Engineer

VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.vocport...

வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: JRF

வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:/...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Assistant Engineer & Chaplain

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தள...

பாரத ஸ்டேட் வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2021: Engineer/Fire Officer

பாரத ஸ்டேட் வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 16 காலியிடங்கள். பாரத ஸ்டேட் வங்கி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://sbi.co.in/. அதிகாரப்பூர்வ அற...

தேசிய காற்றாலை நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Assistant & Engineer

தேசிய காற்றாலை நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். தேசிய காற்றாலை நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://niwe.res.in/. அதி...

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Fellow

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.unom.ac.in/. அத...

இந்தியக் கடற்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: SSC Officer

இந்தியக் கடற்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 50 காலியிடங்கள். இந்தியக் கடற்படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.joinindiannavy.gov.in/. அத...