எங்கள் குழுவில் இணையவும் Whatsapp | YouTube | Telegram | FB | FB Group


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

PG வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
PG வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

சிவகங்கை அரசு காசநோய் மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Lab Technician & Project Coordinator

சிவகங்கை அரசு காசநோய் மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். சிவகங்கை அரசு காசநோய் மையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.go...

கோவை சமூக நல அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Senior Counsellor, Case Worker

கோவை சமூக நல அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். கோவை சமூக நல அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/. அதிகா...

தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver, Priest, Assistant, Night Watchman

தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 23 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ht...

சித்த மருத்துவ மைய ஆராய்ச்சி நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: JRF, Field Attendant, DEO

சித்த மருத்துவ மைய ஆராய்ச்சி நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். சித்த மருத்துவ மைய ஆராய்ச்சி நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்...

இந்தியக் கடற்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 181 காலியிடங்கள்

இந்தியக் கடற்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 181 காலியிடங்கள். இந்தியக் கடற்படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.joinindiannavy.gov.in/. அ...

இராணிப்பேட்டை அரசு சமூக நலத்துறை அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: MTS, Driver, Security, IT Admin

இராணிப்பேட்டை அரசு சமூக நலத்துறை அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். இராணிப்பேட்டை அரசு சமூக நலத்துறை அலுவலகம் அதிகாரப...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver, Office Assistant, PA, Executive

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2207 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2207 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் அதிகாரப்பூர்வ வல...

தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Personal Assistant, Assistant

தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்...

கன்னியாகுமரி குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Protection Officer, Out Reach Worker

கன்னியாகுமரி குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். கன்னியாகுமரி குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் அதிகாரப்ப...

திருப்பூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Social Worker, Counsellor

திருப்பூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். திருப்பூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ...

தென்காசி சமூக நல அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: MTS, Security Guard, Driver, IT Staff

தென்காசி சமூக நல அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். தென்காசி சமூக நல அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in...

தஞ்சாவூர் அரசு கூர்நோக்கு இல்லம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Counsellor

தஞ்சாவூர் அரசு கூர்நோக்கு இல்லம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். தஞ்சாவூர் அரசு கூர்நோக்கு இல்லம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:/...

கரூர் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2021: MTS, Nurse, Assistant & IT Co-Ordinator

கரூர் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். கரூர் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn...

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 26 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 26 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 24 காலியிடங்கள்

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 24 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகா...

நீலகிரி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Medical Officer, Programme Co-Ordinator & Supervisor

நீலகிரி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். நீலகிரி அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/....

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: CEO & Incubation Manager

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Research Fellow

அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.alagappauniversit...

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Fellow

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.b-u.ac.in/. அ...