எங்கள் குழுவில் இணையவும் Whatsapp | YouTube | Telegram | FB | FB Group


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

Diploma/ITI வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
Diploma/ITI வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

திருச்சி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 45 காலியிடங்கள்

திருச்சி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 45 காலியிடங்கள். திருச்சி அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.i...

திருப்பூர் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver, Accountant, Lab Technician, Medical Officer

திருப்பூர் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். திருப்பூர் சுகாதாரத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.i...

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, MTS, Technician, Scientist

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http...

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: OT & ICU Technician

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வலை...

கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 212 காலியிடங்கள்

கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 212 காலியிடங்கள். கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ...

திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 56 காலியிடங்கள்

திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 56 காலியிடங்கள். திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அத...

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 173 காலியிடங்கள்

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 173 காலியிடங்கள். கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.npcil...

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Scientific Assistant

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.npcil.n...

தேனி அரசு வேளாண்மை துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Direct Resource Person

தேனி அரசு வேளாண்மை துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தேனி அரசு வேளாண்மை துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/. அ...

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Pharmacist

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். GRI பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.ruraluniv.ac.in/. அதிகாரப...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Lab Technician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

இராணிப்பேட்டை குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Technical Officer & Technical Assistant

இராணிப்பேட்டை குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். இராணிப்பேட்டை குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் அதிகாரப...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project & Technical Assistant

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Technical Assistant

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Gardeners & Field Assistant

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.b-u.ac.in/. அ...

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 43 காலியிடங்கள்

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 43 காலியிடங்கள். இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http...

சென்னை இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 57 காலியிடங்கள்

சென்னை இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 57 காலியிடங்கள். சென்னை இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ம...

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver & Project Technician

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http...

பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 168 காலியிடங்கள்

பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 168 காலியிடங்கள். பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வ...

கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: அலுவலக உதவியாளர், ஆய்வக உதவியாளர், தட்டச்சர்

கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 13 காலியிடங்கள். கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://sr...

ITI நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 22 காலியிடங்கள்

ITI நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 22 காலியிடங்கள். ITI நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.itiltd.in. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு...

கலாசேத்திரா சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: Carnatic Music Teacher

கலாசேத்திரா சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். கலாசேத்திரா சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.kalakshetra.in/. அதிகார...

கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Sanitary Inspector

கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.npcil.n...

தமிழக அரசு உப்புக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Chemist, Electrician, Technician

தமிழக அரசு உப்புக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு உப்புக் கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://tnsalt.com/tnsal...

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 160 காலியிடங்கள்

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 160 காலியிடங்கள். இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.lps...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Junior Mechanic, Accountant, Electrician

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தள...

TVS மோட்டார் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Govt Apprentice & Trainee

TVS மோட்டார் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். TVS மோட்டார் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tvsmotor.co...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Technician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Associate, Analyst & Field Assistant

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 65 காலியிடங்கள்

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 65 காலியிடங்கள். எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://bsf.gov.in/Hom...

விசாகப்பட்டினம் எஃகு ஆலை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 319 காலியிடங்கள்

விசாகப்பட்டினம் எஃகு ஆலை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 319 காலியிடங்கள். விசாகப்பட்டினம் எஃகு ஆலை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.vizagstee...

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 110 காலியிடங்கள்

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 110 காலியிடங்கள். எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://bsf.gov.in/Ho...

MRF, பெரம்பலூர் வேலைவாய்ப்பு 2021: Workmen Apprentice

MRF, பெரம்பலூர் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். MRF, பெரம்பலூர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.mrftyres.com/. அதிகாரப்...

கலாசேத்திரா சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: Interns

கலாசேத்திரா சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். கலாசேத்திரா சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.kalakshetra.in/. ...

இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021: Apprentice

இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி...

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: Junior Executive, Project Associate & Manager

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https...

TVS மோட்டார் நிறுவனம், ஓசூர் வேலைவாய்ப்பு 2021: 10th/12th/ITI/Diploma தேர்ச்சி வேலை

TVS மோட்டார் நிறுவனம், ஓசூர் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். TVS மோட்டார் நிறுவனம், ஓசூர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://w...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Peon, Driver, Assistant, Engineer, Programmer

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. ...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Technician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

இந்திய அணுசக்திக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 50 காலியிடங்கள்

இந்திய அணுசக்திக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 50 காலியிடங்கள். இந்திய அணுசக்திக் கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.npcil.nic.in...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Assistant Engineer & Chaplain

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தள...

தேசிய காற்றாலை நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Assistant & Engineer

தேசிய காற்றாலை நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். தேசிய காற்றாலை நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://niwe.res.in/. அதி...

இந்திய அணுசக்திக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 121 காலியிடங்கள்

இந்திய அணுசக்திக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 121 காலியிடங்கள். இந்திய அணுசக்திக் கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.npcil.nic.i...

காரைக்குடி மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Associate & Assistant

காரைக்குடி மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். காரைக்குடி மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு மையம் அதிகார...

இந்திய கடலோர காவல்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 350 காலியிடங்கள்

இந்தியக் கடற்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 350 காலியிடங்கள். இந்தியக் கடற்படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.joinindiannavy.gov.in/. அ...

பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 35 காலியிடங்கள்

பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 35 காலியிடங்கள். பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.powergrid....

CSIR-SERC சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: Technician, Technical Assistant

CSIR-SERC சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 12 காலியிடங்கள். CSIR-SERC சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://serc.res.in/. அதிகாரப்பூர்வ அற...

வீனஸ் வீட்டு உபகரணங்கள் தொழிற்சாலை வேலைவாய்ப்பு 2021: Apprentice (40 காலியிடங்கள்)

வீனஸ் வீட்டு உபகரணங்கள் தொழிற்சாலை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 40 காலியிடங்கள். வீனஸ் வீட்டு உபகரணங்கள் தொழிற்சாலை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ht...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: JRF & Technical Assistant

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

தூத்துக்குடி எம்.ஜி.எம் சமையல் எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: ITI Technician

தூத்துக்குடி எம்.ஜி.எம் சமையல் எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தூத்துக்குடி எம்.ஜி.எம் சமையல் எண்ணெய் நிறு...