எங்கள் குழுவில் இணையவும் Whatsapp | YouTube | Telegram | FB | FB Group


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

10/12 தேர்ச்சி வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
10/12 தேர்ச்சி வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

திருப்பூர் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver, Accountant, Lab Technician, Medical Officer

திருப்பூர் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். திருப்பூர் சுகாதாரத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.i...

காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, Psychologist, Consultant

காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதாரத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://w...

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 366 காலியிடங்கள்

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 366 காலியிடங்கள். மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

திருவள்ளூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Assistant/DEO

திருவள்ளூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். திருவள்ளூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் அதிகாரப்பூர...

கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 212 காலியிடங்கள்

கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 212 காலியிடங்கள். கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ...

திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 56 காலியிடங்கள்

திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 56 காலியிடங்கள். திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அத...

SSC-மத்திய பணியாளர்கள் தேர்வு ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 25271 காலியிடங்கள்

SSC-மத்திய பணியாளர்கள் தேர்வு ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 25271 காலியிடங்கள். SSC-மத்திய பணியாளர்கள் தேர்வு ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்...

இந்திய ராணுவம் நாகர்கோவில் வேலைவாய்ப்பு 2021: 8th/10th/12th தேர்ச்சி வேலை

இந்திய ராணுவம் நாகர்கோவில் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். இந்திய ராணுவம் நாகர்கோவில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://joinin...

சென்னை அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மீன்வள உதவியாளர்

சென்னை அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னை அரசு மீன்வளத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in...

தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: MTS, Manager & Programme Manager

தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.fisheries....

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Junior Secretariat Assistant

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://clr...

இந்து சமய அறநிலையத்துறை, சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: Priest & Drum Musician

இந்து சமய அறநிலையத்துறை, சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். இந்து சமய அறநிலையத்துறை, சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://w...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Lab Technician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

விழுப்புரம் மீனவர் சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Social Worker

விழுப்புரம் மீனவர் சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். விழுப்புரம் மீனவர் சங்கம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn....

கன்னியாகுமரி குழந்தைகள் நல அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Assistant cum Data Entry Operator

கன்னியாகுமரி குழந்தைகள் நல அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். கன்னியாகுமரி குழந்தைகள் நல அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Office Assistant, Project Coordinator, Associate

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 17 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகா...

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, MTS & Technical Assistant

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.gov....

தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Office Assistant, Poosari, Night Watchman, Clerk

தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தள...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Technical Assistant

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Gardeners & Field Assistant

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.b-u.ac.in/. அ...