எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

Diploma/ITI வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
Diploma/ITI வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020 - 10 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழ...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Technical Assistant & Lab Technician

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

ECIL மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 65 காலியிடங்கள்

ECIL மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 65 காலியிடங்கள். ECIL மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.ecil.co.in/. அதிகாரப்பூர்வ ...

இந்துஸ்தான் ஏரோனாடிக்ஸ் லிமிட்டெட் வேலைவாய்ப்பு 2020: Medical Record Technician

இந்துஸ்தான் ஏரோனாடிக்ஸ் லிமிட்டெட் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். இந்துஸ்தான் ஏரோனாடிக்ஸ் லிமிட்டெட் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

கொச்சின் கப்பல் தளம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 56 காலியிடங்கள்

கொச்சின் கப்பல் தளம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 56 காலியிடங்கள். கொச்சின் கப்பல் தளம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://cochinshipyard.com/. அ...

தமிழக அரசு பொதுப்பணித் துறை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 280 காலியிடங்கள்

தமிழக அரசு பொதுப்பணித் துறை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 280 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு பொதுப்பணித் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.mhrd...

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 228 காலியிடங்கள்

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 228 காலியிடங்கள். எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://bsf.gov.in/Ho...

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 55 காலியிடங்கள்

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 55 காலியிடங்கள். இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.sac....

Rs.40,000 சம்பளத்தில் BECIL மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். BECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.becil.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப...

12th to Any Degree வேலை: சென்னை NIRT நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020

சென்னை NIRT நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். சென்னை NIRT நிறுவனத்தில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.nirt.res.in/...

MIDHANI நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020 - 158 காலியிடங்கள் - Apprentice

MIDHANI நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 158 காலியிடங்கள். MIDHANI நிறுவனத்தில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://midhani-india.in/. அத...

BECIL மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020 - 20 காலியிடங்கள்

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 20 காலியிடங்கள். BECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.becil.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்...

Rs.75,000 சம்பளத்தில் இந்திய விமானப்படை, தஞ்சாவூரில் வேலைவாய்ப்பு 2020

இந்திய விமானப்படை, தஞ்சாவூரில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். இந்திய விமானப்படை, தஞ்சாவூரில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 550 காலியிடங்கள்

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 550 காலியிடங்கள். நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020 - Technical Assistant

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

8th/Diploma/PG தேர்ச்சி வேலை: அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

10th/12th தேர்ச்சி வேலை: கோவை வன மரபியல் மற்றும் மரம் இனப்பெருக்கம் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020

கோவை வன மரபியல் மற்றும் மரம் இனப்பெருக்கம் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். கோவை வன மரபியல் மற்றும் மரம் இனப்பெருக்கம் நி...

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant & Apprentice

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற...

THDC வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 110 காலியிடங்கள்

THDC வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 110 காலியிடங்கள். THDC அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.thdc.co.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்...

NIRT சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Project Assistant & Project Technician

NIRT சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். NIRT சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.nirt.res.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ...