எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp


Search Box

சென்னை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th பிப்ரவரி 2021

   

சென்னை மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 27th பிப்ரவரி 2021

தகுதி:  10வது பாஸ் to Any Degree

நாள்:  27th பிப்ரவரி 2021

நேரம்:  9 AM முதல் 4 PM மணி வரை


காலியிடம்:  பல்வேறு

இடம்:
Saint Peters Higher Secondary School,
Royapuram,
Chennai-600013.

வரவிருக்கும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்