எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp | FB Group


Search Box

விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 14th டிசம்பர் 2020

விருதுநகர் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 14th டிசம்பர் 2020

தகுதி:  ITI

நாள்:  14th டிசம்பர் 2020

நேரம்:  9 AM முதல் 5 PM மணி வரை

காலியிடம்:  பல்வேறு

இடம்:
Government ITI Campus,
Sulakkarai,
Virudhungar-626003.

வரவிருக்கும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்