எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp | FB Group


Search Box

கோயம்புத்தூர் பெண்கள் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020

புதுக்கோட்டை தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் 29th நவம்பர் 2019

கோயம்புத்தூர் பெண்கள் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 13th மார்ச் 2020

தகுதி:  10வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம்

நாள்:  13th மார்ச் 2020

நேரம்:  10 AM முதல் 2.30 PM மணி வரை 

காலியிடம்:  பல்வேறு

இடம்:
Model Career Center,
District Employment Office,
Government ITI Campus,
Coimbatore-641029.

வரவிருக்கும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்