எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp


Search Box

சேலம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 21st பிப்ரவரி 2020

வேலைவாய்ப்பு முகாம்

சேலம் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 21st பிப்ரவரி 2020

தகுதி:  10வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம்

நாள்:  21st பிப்ரவரி 2020

நேரம்:  10 AM முதல் 5 PM மணி வரை 

காலியிடம்:  பல்வேறு

இடம்:
சேலம் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம்,
சேலம்-636008.

வரவிருக்கும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்