எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp


Search Box

பெரி தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 29th பிப்ரவரி 2020

பெரி தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 29th பிப்ரவரி 2020

பெரி தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 29th பிப்ரவரி 2020

தகுதி:   டிப்ளமோ, பட்டம்

நாள்:  29th பிப்ரவரி 2020

நேரம்:  9 AM முதல் 5 PM மணி வரை 

காலியிடம்:  பல்வேறு

இடம்:
பெரி தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம்,
தாம்பரம், சென்னை-600048.

Apply: On this linkவரவிருக்கும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்