எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp


Search Box

திருவள்ளூர் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 10th ஜனவரி 2020

புதுக்கோட்டை தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் 29th நவம்பர் 2019

திருவள்ளூர் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 10th ஜனவரி 2020

தகுதி:  10வது பாஸ் to ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம்

நாள்:  10th ஜனவரி 2020

நேரம்:  10 AM முதல் 3 PM மணி வரை 

காலியிடம்:  பல்வேறு

இடம்:
திருவள்ளூர் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம்,
திருவள்ளூர் குறுக்கு தெரு, ஸ்ரீ சக்தி நகர்,
திருவள்ளூர்-600109.

வரவிருக்கும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்