எங்கள் குழுவில் இணையவும் Whatsapp | YouTube | Telegram | FB | FB Group


Search Box

NI பல்கலைக்கழகம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 2nd பிப்ரவரி 2020

NI பல்கலைக்கழகம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 2nd பிப்ரவரி 2020


NI பல்கலைக்கழகம் மெகா தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 2nd பிப்ரவரி 2020

தகுதி:  BE/B.Tech

நாள்:  2nd பிப்ரவரி 2020

நேரம்:  9 AM முதல் 4 PM மணி வரை 

காலியிடம்:  பல்வேறு

இடம்:
NI பல்கலைக்கழகம்,
கன்னியாகுமாரி-629180.

வரவிருக்கும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்