எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp | FB Group


Search Box

தஞ்சாவூர் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 21st டிசம்பர் 2019

தஞ்சாவூர் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 21st டிசம்பர் 2019

தஞ்சாவூர் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 21st டிசம்பர் 2019

தகுதி:  10வது பாஸ், ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டம்

நாள்:  21st டிசம்பர் 2019

நேரம்:  9 AM முதல் 4 PM மணி வரை 

காலியிடம்:  பல்வேறு

இடம்:
அன்னாய் வைலங்கண்ணி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,
பிஷப் சுந்தரம் வளாகம், புதுக்கோட்டை சாலை,
தஞ்சாவூர்-613007.

வரவிருக்கும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்