எங்கள் குழுவில் இணையவும் Whatsapp | YouTube | Telegram | FB | FB Group


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Fellow

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.unom.ac.in/. அத...

சென்னை ESIC மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 16 காலியிடங்கள்

சென்னை ESIC மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 16 காலியிடங்கள். சென்னை ESIC மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.esic.nic.in/...

பாங்க் ஆஃப் பரோடா, கும்பகோணம் & விழுப்புரம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Supervisor

பாங்க் ஆஃப் பரோடா, கும்பகோணம் & விழுப்புரம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். பாங்க் ஆஃப் பரோடா, கும்பகோணம் & விழுப்புரம் அ...

வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Assistant

வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:/...

IBPS-வங்கி பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5830 காலியிடங்கள்

IBPS-வங்கி பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5830 காலியிடங்கள். IBPS-வங்கி பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம...

திருச்சி மெகா ஆன்லைன் வேலைவாய்ப்பு முகாம் 15 ஜூலை 2021 முதல் ஆகஸ்ட் 14, 2021 வரை

திருச்சி அமைச்சர் கே.என்.நெரு ஒரு மாத மெகா ஆன்லைன் வேலைவாய்ப்பு முகாம் திருச்சியில் நடத்துகிறார். இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 100 க்கும் மேற்...

தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: JRF & Project Associate

தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nrcb.res.in/...

தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Research & Project Assistant

தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nrcb.res.in/...

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: JRF & Field Worker

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக...

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Fellow

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.unom.ac.in/. அத...

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Fellow

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.bdu.ac.in/. ...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project & Technical Assistant

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

கன்னியாகுமரி குழந்தைகள் நல அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Assistant cum Data Entry Operator

கன்னியாகுமரி குழந்தைகள் நல அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். கன்னியாகுமரி குழந்தைகள் நல அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Associate

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Office Assistant, Project Coordinator, Associate

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 17 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகா...

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Legal Assistant

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்...

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, MTS & Technical Assistant

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.gov....

தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Office Assistant, Poosari, Night Watchman, Clerk

தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தள...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Technical Assistant

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Internship

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Gardeners & Field Assistant

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.b-u.ac.in/. அ...

இந்தியக் கடற்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 350 காலியிடங்கள்

இந்தியக் கடற்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 350 காலியிடங்கள். இந்தியக் கடற்படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.joinindiannavy.gov.in/. அ...

தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: அலுவலக உதவியாளர் (8th தேர்ச்சி வேலை)

தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/....

SRM மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, Nurse, Office Assistant, Pharmacist, Lab Technician

SRM மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 14 காலியிடங்கள். SRM மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ht...

ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: Manager

ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.repcohome.c...

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மாநில தர கண்காணிப்பாளர்கள்

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை...

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: MTS & Technical Assistant

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.gov....

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: MTS & Technical Officer

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Lab Technician & Associate Professor

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 43 காலியிடங்கள்

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 43 காலியிடங்கள். இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http...

இந்திய ராணுவம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver, MTS, LDC, Stenographer, Instructor

இந்திய ராணுவம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 46 காலியிடங்கள். இந்திய ராணுவம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://joinindianarmy.nic.in/. அதிகாரப்பூர...

கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Office Assistant, Typist, Assistant Professor, Medical Officer

கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 9 காலியிடங்கள். கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://srk...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse, DEO, Attendant, Pharmacist, Medical Officer

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்...

பாங்க் ஆஃப் பரோடா, சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: Supervisor

பாங்க் ஆஃப் பரோடா, சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். பாங்க் ஆஃப் பரோடா, சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.bankofbar...

சென்னை இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 57 காலியிடங்கள்

சென்னை இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 57 காலியிடங்கள். சென்னை இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ம...

பாரத ஸ்டேட் வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 6348 காலியிடங்கள்

பாரத ஸ்டேட் வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 6348 காலியிடங்கள். பாரத ஸ்டேட் வங்கி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://sbi.co.in/. அதிகாரப்பூர்வ ...

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver & Project Technician

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http...

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Fellow

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.unom.ac.in/. அத...

பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 168 காலியிடங்கள்

பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 168 காலியிடங்கள். பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வ...

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Research Associate

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.b-u.ac.in/. அ...

தினமணி வேலைவாய்ப்பு 2021: Part-Time Reporter

தினமணி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தினமணி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.dinamani.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அத...

கோவை ராயல் கேர் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Pharmacist & Respiratory Therapist

கோவை ராயல் கேர் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். கோவை ராயல் கேர் மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 42 காலியிடங்கள்

தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 42 காலியிடங்கள். தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ...

தமிழ்நாடு வெள்ளைக்கல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Company Secretary

தமிழ்நாடு வெள்ளைக்கல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வெள்ளைக்கல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://tan...

கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: அலுவலக உதவியாளர், ஆய்வக உதவியாளர், தட்டச்சர்

கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 13 காலியிடங்கள். கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://sr...

CBI-மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு வேலைவாய்ப்பு 2021: Deputy Superintendent of Police

CBI-மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். CBI-மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://cbi....

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Clerical Assistant

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. ...

புதுக்கோட்டை பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 51 காலியிடங்கள்

புதுக்கோட்டை பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 51 காலியிடங்கள். புதுக்கோட்டை பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) அதிகாரப்...

தேசிய கடல்சார் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Scientist & Senior Executive

தேசிய கடல்சார் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். தேசிய கடல்சார் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: Consultant/Senior Consultant

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வலை...