எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

Diploma/ITI வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
Diploma/ITI வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

SCTIMST வேலைவாய்ப்பு 2020: Apprentice (Pharmacy)

SCTIMST வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். SCTIMST அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.sctimst.ac.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகா...

ECHS மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு தமிழ்நாடு முழுவதும் Driver, Clerk, Officer, Attendant, Lab Technician

முன்னாள் படைவீரர் பங்களிப்பு சுகாதாரத் திட்டம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 20 காலியிடங்கள். முன்னாள் படைவீரர் பங்களிப்பு சுகாதாரத் திட்டம் அத...

பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 100 காலியிடங்கள்

பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 100 காலியிடங்கள். பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Laboratory Technician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/ அத...

எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4182 காலியிடங்கள்

எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4182 காலியிடங்கள். எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுக் கழகம் அதிகாரப்பூர்வ ...

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 34 காலியிடங்கள்

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 34 காலியிடங்கள். BECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.becil.com/ அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இணையதள...

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: SRF & Technical Assistant

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020: உதவியாளர் 87 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 87 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் ...

கோவை பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள்

கோவை பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். கோவை பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் அரசு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

கன்னியாகுமரி சுசீந்திரம் பேரூராட்சி மீட்டர் ரீடர் அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020

கன்னியாகுமரி சுசீந்திரம் பேரூராட்சி அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். கன்னியாகுமரி சுசீந்திரம் பேரூராட்சி அரசு அதிகாரப்பூர்வ...

கலாக்ஷேத்ரா சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Tutor (Bharatanatyam)

கலாக்ஷேத்ரா சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். கலாக்ஷேத்ரா சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.kalakshetra.in/newsit...

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Technical Assistant

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Software Programmer & IT Analyst

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தள...

வடக்கு நிலக்கரி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1500 காலியிடங்கள்

வடக்கு நிலக்கரி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1500 காலியிடங்கள். வடக்கு நிலக்கரி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nclcil.in/ ...

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 12 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 12 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ...

கொச்சின் கப்பல் தளம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 358 காலியிடங்கள்

கொச்சின் கப்பல் தளம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 358 காலியிடங்கள். கொச்சின் கப்பல் தளம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://cochinshipyard.com/...

சென்னை தெற்கு ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2020: ECG Technician

சென்னை தெற்கு ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். சென்னை தெற்கு ரயில்வே அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://sr.indianrailways....

இந்துஸ்தான் காப்பர் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 290 காலியிடங்கள்

இந்துஸ்தான் காப்பர் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 290 காலியிடங்கள். இந்துஸ்தான் காப்பர் லிமிடெட் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

SCTIMST வேலைவாய்ப்பு 2020: ஜூனியர் தொழில்நுட்ப உதவியாளர்

SCTIMST வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். SCTIMST அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.sctimst.ac.in/ அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு...

HMT இயந்திர கருவிகள் உற்பத்தி நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Executive Consultant & Associate

HMT இயந்திர கருவிகள் உற்பத்தி நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். HMT இயந்திர கருவிகள் உற்பத்தி நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்...

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: TA & FA

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 25 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 25 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ...

ECIL புது தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: Technical Officer, Scientific Assistant, Junior Artisan

ECIL புது தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். ECIL புது தில்லி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.ecil.co.in/ அதிகாரப்ப...

தேசிய விதை கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 220 காலியிடங்கள்

தேசிய விதை கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 220 காலியிடங்கள். தேசிய விதை கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.indiaseeds.com/ அத...

SCTIMST வேலைவாய்ப்பு 2020: Technician

SCTIMST வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். SCTIMST அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.sctimst.ac.in/ அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு...

தமிழ்நாடு திசையன் கட்டுப்பாட்டு ஆராய்ச்சி மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 8 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு திசையன் கட்டுப்பாட்டு ஆராய்ச்சி மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 8 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு திசையன் கட்டுப்பாட்டு ஆராய்ச்சி மையம்...

செயற்கை மூட்டு தயாரிப்பு நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 74 காலியிடங்கள்

செயற்கை மூட்டு தயாரிப்பு நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 74 காலியிடங்கள். செயற்கை மூட்டு தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ht...

SCTIMST வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 22 காலியிடங்கள்

SCTIMST வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 22 காலியிடங்கள். SCTIMST அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.sctimst.ac.in/ அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்ப...

WAPCOS வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 24 காலியிடங்கள்

WAPCOS வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 24 காலியிடங்கள். WAPCOS அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.wapcos.gov.in/ அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இ...

இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப மற்றும் மேலாண்மை கழகம் கேரளா வேலைவாய்ப்பு 2020: Software Engineer

இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப மற்றும் மேலாண்மை கழகம் கேரளா வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப மற்றும் மேலாண்மை...

ECIL பெங்களூரு வேலைவாய்ப்பு 2020: Technical Assistant & Junior Artisan

ECIL பெங்களூரு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். ECIL பெங்களூரு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.ecil.co.in அதிகாரப்பூர்வ ...

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 35 காலியிடங்கள்

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 35 காலியிடங்கள். BECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.becil.com/ அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இணையதள...

இந்திய கடலோர காவல்படை வேலைவாய்ப்பு 2020: MTS, Driver, Operator, Lascar

இந்திய கடலோர காவல்படை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 9 காலியிடங்கள். இந்திய கடலோர காவல்படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.indiancoastguar...

ECIL மும்பை வேலைவாய்ப்பு 2020: Technical Officer & Scientific Assistant

ECIL மும்பை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். ECIL மும்பை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.ecil.co.in/ அதிகாரப்பூர்வ அறிவி...

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: SRF, JRF, TA

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்...

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், மேட்டுப்பாளையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: SRF & TA

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், மேட்டுப்பாளையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், மேட்டுப...

மக்களவை வேலைவாய்ப்பு 2020: Translator

மக்களவை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 47 காலியிடங்கள். மக்களவை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://loksabha.nic.in/ அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ...

தீனதயாள் துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 194 காலியிடங்கள்

தீனதயாள் துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 194 காலியிடங்கள். தீனதயாள் துறைமுகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.deendayalport.gov.i...

பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு 2020: Manager & Senior Assistant Engineer

பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://be...

மத்திய தோட்ட பயிர் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மரம் ஏறுபவர் & டிராக்டர் ஆபரேட்டர்

மத்திய தோட்ட பயிர் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 17 காலியிடங்கள். மத்திய தோட்ட பயிர் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத...

AIIMS புது தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: Laboratory Technician

AIIMS புது தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். AIIMS புது தில்லி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.aiims.edu/ அதிகாரப...

பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன் வேலைவாய்ப்பு 2020: Apprentice 96 காலியிடங்கள்

பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 96 காலியிடங்கள். பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.powergrid...

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Project Assistant, JRF, SRF, RA

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 32 காலியிடங்கள். மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://...

அந்தமான் நிக்கோபார் அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020: Driver, Watchman, Sweeper

அந்தமான் நிக்கோபார் அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். அந்தமான் நிக்கோபார் அரசு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.andaman....

மேற்கு வங்கத்தின் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2020: Lab Technician

மேற்கு வங்கத்தின் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். மேற்கு வங்கத்தின் சுகாதாரத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https...

கொச்சின் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Technician

கொச்சின் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். கொச்சின் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.cusat.ac.in/ ...

பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 119 காலியிடங்கள்

பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 119 காலியிடங்கள். பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.powergri...

AIIMS ஜோத்பூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: DEO, Nurse, Lab Attendant

AIIMS ஜோத்பூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். AIIMS ஜோத்பூர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.aiimsjodhpur.edu.in/ அதிக...

கொச்சின் கப்பல் தளம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Project Assistant

கொச்சின் கப்பல் தளம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். கொச்சின் கப்பல் தளம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://cochinshipyard.com/ ...

செயற்கை மூட்டு தயாரிப்பு நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 31 காலியிடங்கள்

செயற்கை மூட்டு தயாரிப்பு நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 31 காலியிடங்கள். செயற்கை மூட்டு தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ht...