எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

Diploma/ITI வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
Diploma/ITI வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020 - 10 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழ...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Technical Assistant & Lab Technician

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

ECIL மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 65 காலியிடங்கள்

ECIL மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 65 காலியிடங்கள். ECIL மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.ecil.co.in/. அதிகாரப்பூர்வ ...

இந்துஸ்தான் ஏரோனாடிக்ஸ் லிமிட்டெட் வேலைவாய்ப்பு 2020: Medical Record Technician

இந்துஸ்தான் ஏரோனாடிக்ஸ் லிமிட்டெட் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். இந்துஸ்தான் ஏரோனாடிக்ஸ் லிமிட்டெட் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

கொச்சின் கப்பல் தளம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 56 காலியிடங்கள்

கொச்சின் கப்பல் தளம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 56 காலியிடங்கள். கொச்சின் கப்பல் தளம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://cochinshipyard.com/. அ...

தமிழக அரசு பொதுப்பணித் துறை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 280 காலியிடங்கள்

தமிழக அரசு பொதுப்பணித் துறை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 280 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு பொதுப்பணித் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.mhrd...

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 228 காலியிடங்கள்

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 228 காலியிடங்கள். எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://bsf.gov.in/Ho...

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 55 காலியிடங்கள்

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 55 காலியிடங்கள். இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.sac....

Rs.40,000 சம்பளத்தில் BECIL மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். BECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.becil.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப...

12th to Any Degree வேலை: சென்னை NIRT நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020

சென்னை NIRT நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். சென்னை NIRT நிறுவனத்தில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.nirt.res.in/...

MIDHANI நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020 - 158 காலியிடங்கள் - Apprentice

MIDHANI நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 158 காலியிடங்கள். MIDHANI நிறுவனத்தில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://midhani-india.in/. அத...

BECIL மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020 - 20 காலியிடங்கள்

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 20 காலியிடங்கள். BECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.becil.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்...

Rs.75,000 சம்பளத்தில் இந்திய விமானப்படை, தஞ்சாவூரில் வேலைவாய்ப்பு 2020

இந்திய விமானப்படை, தஞ்சாவூரில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். இந்திய விமானப்படை, தஞ்சாவூரில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 550 காலியிடங்கள்

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 550 காலியிடங்கள். நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020 - Technical Assistant

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

8th/Diploma/PG தேர்ச்சி வேலை: அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

10th/12th தேர்ச்சி வேலை: கோவை வன மரபியல் மற்றும் மரம் இனப்பெருக்கம் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020

கோவை வன மரபியல் மற்றும் மரம் இனப்பெருக்கம் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். கோவை வன மரபியல் மற்றும் மரம் இனப்பெருக்கம் நி...

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant & Apprentice

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற...

THDC வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 110 காலியிடங்கள்

THDC வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 110 காலியிடங்கள். THDC அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.thdc.co.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்...

NIRT சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Project Assistant & Project Technician

NIRT சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். NIRT சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.nirt.res.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant & Electrician

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Dialysis Technician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப்...

கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Pharmacist

கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.igcar.go...

வேலூர் SIMCO நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 44 காலியிடங்கள்

வேலூர் SIMCO நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 44 காலியிடங்கள். வேலூர் SIMCO நிறுவனத்தில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://simcoagri.com...

ECHS கோயம்புத்தூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: Driver, Physiotherapist, Nursing Assistant & Doctor

ECHS கோயம்புத்தூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். ECHS கோயம்புத்தூர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://echs.gov.in/. அதிகாரப்பூர...

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Doctor, Nurse & Lab Technician

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://clr...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Lab Technician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப்...

சென்னை இரயில்பெட்டி இணைப்புத் தொழிற்சாலை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1000 காலியிடங்கள்

சென்னை இரயில்பெட்டி இணைப்புத் தொழிற்சாலை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1000 காலியிடங்கள். சென்னை இரயில்பெட்டி இணைப்புத் தொழிற்சாலை அதிகாரப்பூர்...

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: IT Assistant

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். BECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.becil.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்வ...

தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Specialist

தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://ww...

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Senior Welfare Officer

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னை துறைமுகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.chennaiport.gov.in/. அதிகார...

சிவகங்கை நாட்டரசன்கோட்டை பஞ்சாயத்து அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: காவலர், எலக்ட்ரீஷியன், பம்ப் ஆப்ரேட்டர்

சிவகங்கை நாட்டரசன்கோட்டை பஞ்சாயத்து அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். சிவகங்கை நாட்டரசன்கோட்டை பஞ்சாயத்து அலுவலகம் அதிகாரப...

ஆவடி ரயில் என்ஜின் தொழிற்சாலை வேலைவாய்ப்பு 2020: Graduate & Technician Apprentice

ஆவடி ரயில் என்ஜின் தொழிற்சாலை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். ஆவடி ரயில் என்ஜின் தொழிற்சாலை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:/...

ECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 285 காலியிடங்கள்

ECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 285 காலியிடங்கள். ECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://ecil.co.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்வ இணை...

கொச்சின் கப்பல் தளம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 139 காலியிடங்கள்

கொச்சின் கப்பல் தளம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 139 காலியிடங்கள். கொச்சின் கப்பல் தளம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://cochinshipyard.com/. ...

சென்னை இந்துஸ்தான் ஏரோனாடிக்ஸ் லிமிட்டெட் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள்

சென்னை இந்துஸ்தான் ஏரோனாடிக்ஸ் லிமிட்டெட் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். சென்னை இந்துஸ்தான் ஏரோனாடிக்ஸ் லிமிட்டெட் அதிகாரப்பூர்...

10th to Any Degree படித்தவர்களுக்குஅண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant, Associate வேலை

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகா...

சென்னை காசநோய்க்கான தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Project Technician-III

சென்னை காசநோய்க்கான தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னை காசநோய்க்கான தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் அதிகாரப்பூர்வ...

வடகிழக்கு எல்லைப்புற ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4499 காலியிடங்கள்

வடகிழக்கு எல்லைப்புற ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4499 காலியிடங்கள். வடகிழக்கு எல்லைப்புற ரயில்வே அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://nfr....

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 40 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 40 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ht...

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: SRF, JRF, RA & Technical Assistant

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 9 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

10th/12th/ITI படித்தவர்களுக்கு பெரம்பலூர் MRF நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு முகாம் 17th & 18th ஆகஸ்ட் 2020

பெரம்பலூர் MRF நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். பெரம்பலூர் MRF நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.mrftyre...

தேசிய கடல்சார் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Scientist & Technician

தேசிய கடல்சார் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். தேசிய கடல்சார் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

திருச்சியில் தெற்கு ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 201 காலியிடங்கள்

திருச்சியில் தெற்கு ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 201 காலியிடங்கள். திருச்சியில் தெற்கு ரயில்வே அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://sr.indi...

எழுத படிக்க, தெரிந்தவர்களுக்கு & 8th, ITI தேர்ச்சி அடைந்தவர்களுக்கு திருநெல்வேலி அரசு பஞ்சாயத்து அலுவலகம் வேலை (36 காலியிடங்கள்)

திருநெல்வேலி அரசு பஞ்சாயத்து அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 36 காலியிடங்கள். திருநெல்வேலி அரசு பஞ்சாயத்து அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்த...

AIIMS செவிலியர் வேலைவாய்ப்பு 2020: இந்தியா முழுவதும் வேலை 3803 காலியிடங்கள்

AIIMS வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3803 காலியிடங்கள். AIIMS அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.aiimsexams.org/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகா...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: பியூன் & தொழில்முறை உதவியாளர்

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu. அதிகாரப...

தமிழக அரசு 108 ஆம்புலன்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2020: நேர்காணல் முறையில் உடனடி வேலை

தமிழக அரசு 108 ஆம்புலன்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தமிழக அரசு 108 ஆம்புலன்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn....

ECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 25 காலியிடங்கள்

ECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 25 காலியிடங்கள். ECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.ecil.co.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்வ ...

தமிழக அரசு WAQF வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள்

தமிழக அரசு WAQF வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு WAQF அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/. அதிகாரப்பூர்வ அற...