எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

ஆசிரியர் வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
ஆசிரியர் வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Lecturer

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். NIEPMD சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://niepmd.tn.nic.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவி...

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Guest Lecturer

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.unom.ac.in/. அத...

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள்

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். GRI பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.ruraluniv.ac.in. அதிகாரப்...

சென்னை மத்திய பிளாஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கழகம் ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு 2020

சென்னை மத்திய பிளாஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். சென்னை மத்திய பிளாஸ்டிக் பொற...

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Guest Lecturer

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.unom.ac.in/. அத...

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Lecturers & Demonstrator

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். NIEPMD சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://niepmd.tn.nic.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவி...

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Guest Faculty

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.unom.ac.in/. அத...

இந்திய இராணுவ பொதுப் பள்ளி வேலைவாய்ப்பு 2020 - 8000 காலியிடங்கள் - இந்தியா முழுவதும் வேலை

இந்திய இராணுவ பொதுப் பள்ளி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 8000 காலியிடங்கள். இந்திய இராணுவ பொதுப் பள்ளி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://aps-csb.i...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020 ஆசிரியர் 313 காலியிடங்கள்

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 313 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிக...

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Lecturer & Tutors

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். NIEPMD சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://niepmd.tn.nic.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவி...

அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Guest Faculty

அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:/...

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Guest Faculty

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். GRI பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.ruraluniv.ac.in/. அ...

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Faculty, Assistant, Accountant, Store Keeper

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். NIEPMD சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://niepmd.tn.nic.in/documents/recruitmen...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Teaching Fellow 4 காலியிடங்கள்

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Teaching Fellow

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Guest Faculty

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 13 காலியிடங்கள். பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.b-u.ac.in/. ...

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 35 காலியிடங்கள்

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 35 காலியிடங்கள். மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://mkuniv...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Teaching Fellow (Auto)

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Guest Faculty

தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:/...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் MIT வேலைவாய்ப்பு 2020: Teaching Fellow

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் MIT வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் MIT அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 65 காலியிடங்கள்

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 65 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகா...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant & Associate Professor

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

JIPMER புதுச்சேரியில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 59 காலியிடங்கள்

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 59 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப...

AIIMS புது தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant Professor

AIIMS புது தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 28 காலியிடங்கள். AIIMS புது தில்லி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.aiims.edu/. அதிகாரப்பூர்...

AIIMS ஜோத்பூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 131 காலியிடங்கள்

AIIMS ஜோத்பூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 131 காலியிடங்கள். AIIMS ஜோத்பூர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.aiimsjodhpur.edu.in/. அதிகாரப்...

கலாக்ஷேத்ரா சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: ஆசிரியர்

கலாக்ஷேத்ரா சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். கலாக்ஷேத்ரா சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.kalakshetra.in/ ...

கொச்சின் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: பேராசிரியர்

கொச்சின் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். கொச்சின் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.cusat.ac.in/ ...

ஒடிசா பொது சேவை ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 49 காலியிடங்கள்

ஒடிசா பொது சேவை ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 49 காலியிடங்கள். ஒடிசா பொது சேவை ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://opsc.gov.in/ ...

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 49 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 49 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்...

பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 178 காலியிடங்கள்

பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 178 காலியிடங்கள். பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.pond...

ECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: Visiting Faculties

ECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். ECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.ecil.co.in/ அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இணையதளத்...

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Faculty

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற...

தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Guest Lecturer

தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு பல...

ESIC ஹைதராபாத் வேலைவாய்ப்பு 2020: Professor & Associate Professor

ESIC ஹைதராபாத் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 12 காலியிடங்கள். ESIC ஹைதராபாத் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.esic.nic.in/ இதில் அறிவ...

JIPMER, பாண்டிச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant Professor

JIPMER, பாண்டிச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். JIPMER, பாண்டிச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.jipmer.edu.in/ ...

அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant Professor & Project Assistant

அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.a...

AIIMS ரிஷிகேஷ் வேலைவாய்ப்பு 2020: Professor, Assistant Professor & Associate Professor

AIIMS ரிஷிகேஷ் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 14 காலியிடங்கள். AIIMS ரிஷிகேஷ் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.aiimsrishikesh.edu.in/ ...

UKMSSB வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 109 காலியிடங்கள்

UKMSSB வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 109 காலியிடங்கள். UKMSSB அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://ukmssb.org/ இதில் அறிவிப்பு வெளியானது. பதவி...

GPSC வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 61 காலியிடங்கள்

GPSC வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 61 காலியிடங்கள். GPSC அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.goaonlineexam.com/ இதில் அறிவிப்பு வெளியானத...

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant Professor & Lecturer

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். NIEPMD சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://niepmd.tn.nic.in/ இதில் அறிவிப்...

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant Professor

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். NIEPMD சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://niepmd.tn.nic.in/ இதில் அறிவிப்...

JIPMER, பாண்டிச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 137 காலியிடங்கள்

JIPMER, பாண்டிச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 137 காலியிடங்கள். JIPMER, பாண்டிச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.jipmer.edu.in/ ...

AIIMS ரிஷிகேஷ் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 17 காலியிடங்கள்

AIIMS ரிஷிகேஷ் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 17 காலியிடங்கள். AIIMS ரிஷிகேஷ் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.aiimsrishikesh.edu.in/ ...

JIPMER, பாண்டிச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 53 காலியிடங்கள்

JIPMER, பாண்டிச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 53 காலியிடங்கள். JIPMER, பாண்டிச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.jipmer.edu.in/ ...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Professor

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/ ...

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் காஞ்சிபுரம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Faculty

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் காஞ்சிபுரம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் Various காலியிடங்கள். இந்திய தகவல், வ...

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள்

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். NIEPMD சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://niepmd.tn.nic.in/ இதில் அறிவிப...

ஒடிசா பொது சேவை ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 606 Lecturer காலியிடங்கள்

ஒடிசா பொது சேவை ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 606 காலியிடங்கள். ஒடிசா பொது சேவை ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://opsconline.gov.i...

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Lecturer & Assistant Professor

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். NIEPMD சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://niepmd.tn.nic.in/ இதில் அறிவிப...

கோயம்புத்தூர் தனியார் துறை ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு முகாம் 1st பிப்ரவரி 2020

கோயம்புத்தூர் தனியார் துறை ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு முகாம் 1st பிப்ரவரி 2020 தகுதி:    UG/PG + B.Ed நாள்:   1st பிப்ரவரி 2020 நேரம்:   ...