எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp


Search Box

BBMB மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு 2019: மொத்தம் 45 காலியிடங்கள்

BBMB வேலைவாய்ப்பு 2019: மொத்தம் 45 காலியிடங்கள். BBMB அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://recruitment-portal.in/

BBMB மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு 2019: மொத்தம் 45 காலியிடங்கள்


இதில் அறிவிப்பு வெளியானது. பதவிகள்: Fireman, Sewerman, Boatman, Turner & more. இங்கே, முழு விண்ணப்ப நடைமுறை, வேலை விவரங்கள், அட்மிட் கார்டு, முடிவுகள் பற்றிய செய்திகளை, முழு விவரங்களுக்கு கீழே உள்ளதை படிக்கவும். BBMB-Bhakra Beas Management Boardநிறுவனம் BBMB
காலியிடம் 45
இணையதளம் http://recruitment-portal.in/
பதவிகள் Fireman, Sewerman, Boatman, Turner & more
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 01-01-2020

BBMB வேலைவாய்ப்பு: Fireman முழு விவரங்கள்

பதவி Fireman
காலியிடம் 15
சம்பளம் Rs.6,400 to Rs.20,200 per month
தகுதி 12th Pass
வயது Up to 37 Years

BBMB வேலைவாய்ப்பு: Surveyor முழு விவரங்கள்

பதவி Surveyor
காலியிடம் 3
சம்பளம் Rs.6,400 to Rs.20,200 per month
தகுதி 10th Pass + ITI
வயது Up to 37 Years

BBMB வேலைவாய்ப்பு: Turner முழு விவரங்கள்

பதவி Turner
காலியிடம் 1
சம்பளம் Rs.6,400 to Rs.20,200 per month
தகுதி 10th Pass + ITI
வயது Up to 37 Years

BBMB வேலைவாய்ப்பு: Sewerman முழு விவரங்கள்

பதவி Sewerman
காலியிடம் 12
சம்பளம் Rs.5,100 to Rs.10,680 per month
தகுதி Able to read & write
வயது Up to 37 Years

BBMB வேலைவாய்ப்பு: Boatman முழு விவரங்கள்

பதவி Boatman
காலியிடம் 2
சம்பளம் Rs.5,100 to Rs.10,680 per month
தகுதி Able to read & write
வயது Up to 37 Years

BBMB வேலைவாய்ப்பு: Shift Attendant முழு விவரங்கள்

பதவி Shift Attendant
காலியிடம் 7
சம்பளம் Rs.5,100 to Rs.10,680 per month
தகுதி Able to read & write
வயது Up to 37 Years

BBMB வேலைவாய்ப்பு: OTA முழு விவரங்கள்

பதவி OTA
காலியிடம் 1
சம்பளம் Rs.6,400 to Rs.20,200 per month
தகுதி 10th Pass
வயது Up to 37 Years

BBMB வேலைவாய்ப்பு: Physiotherapist முழு விவரங்கள்

பதவி Physiotherapist
காலியிடம் 1
சம்பளம் Rs.10,300 to Rs.34,800 per month
தகுதி UG (Physiotherapist)
வயது Up to 37 Years

BBMB வேலைவாய்ப்பு: Pharmacist முழு விவரங்கள்

பதவி Pharmacist
காலியிடம் 2
சம்பளம் Rs.6,400 to Rs.20,200 per month
தகுதி Diploma in Pharmacy
வயது Up to 37 Years

BBMB வேலைவாய்ப்பு: Marine Fitter முழு விவரங்கள்

பதவி Marine Fitter
காலியிடம் 1
சம்பளம் Rs.10,900 to Rs.34,800 per month
தகுதி 10th Pass .+ Certificate
வயது Up to 37 Years


BBMB வேலைவாய்ப்பு விண்ணப்பிக்கும் முறை

இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கும் முறை இந்த லிங்கில் தெளிவாக குடுக்கப்பத்து இருக்கிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை படிக்கவும். நன்றி வணக்கம்.


விண்ணப்பிக்க லிங்க்
இணையதளம் லிங்க்
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு லிங்க்
முழு விவரம் ஆங்கிலத்தில் லிங்க்
Youtube Channel லிங்க்