எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp | FB Group


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

trend லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
trend லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 337 காலியிடங்கள்

கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 337 காலியிடங்கள். கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.igcar....

தமிழ்நாடு மாநில போக்குவரத்துக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: 8th தேர்ச்சி வேலை

தமிழ்நாடு மாநில போக்குவரத்துக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மாநில போக்குவரத்துக் கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்...

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 463 காலியிடங்கள்

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 463 காலியிடங்கள். பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வ...

பாங்க் ஆஃப் பரோடா வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 511 காலியிடங்கள்

பாங்க் ஆஃப் பரோடா வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 511 காலியிடங்கள். பாங்க் ஆஃப் பரோடா அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.bankofbaroda.in/. அதிகா...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Computer Operator, Technical Assistant, Physiotherapist

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 13 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ht...

இந்திய விமானப்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1515 காலியிடங்கள்

இந்திய விமானப்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1515 காலியிடங்கள். இந்திய விமானப்படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://indianairforce.nic.in/. அத...

திருச்சி பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 389 காலியிடங்கள்

திருச்சி பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 389 காலியிடங்கள். திருச்சி பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) அதிகாரப்பூர்வ வ...

பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 40 காலியிடங்கள்

பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 40 காலியிடங்கள். பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://ww...

விமானப்படை நிலையம் தாம்பரம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Nursing Assistant, Pharmacist & Safaiwala

விமானப்படை நிலையம் தாம்பரம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். விமானப்படை நிலையம் தாம்பரம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://echs.gov....

மதுரையில் இந்திய அஞ்சல் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver, Tyreman & Blacksmith

மதுரையில் இந்திய அஞ்சல் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். மதுரையில் இந்திய அஞ்சல் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://tamilna...

வருமான வரித்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Multi-Tasking Staff, Stenographer, Inspectors & Tax Assistant

வருமான வரித்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 14 காலியிடங்கள். வருமான வரித்துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.incometaxdelhi.org. அதிகார...

தமிழ்நாடு மாநில போக்குவரத்துக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Computer Operator

தமிழ்நாடு மாநில போக்குவரத்துக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மாநில போக்குவரத்துக் கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம...

ராணுவ பொறியாளர் சேவைகள் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 502 காலியிடங்கள்

ராணுவ பொறியாளர் சேவைகள் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 502 காலியிடங்கள். ராணுவ பொறியாளர் சேவைகள் நிறுவனத்தில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தள...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Fire Officer, Engineer, Administrative & Technical Assistant

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

சென்னை IMPCOPS மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 72 காலியிடங்கள்

சென்னை IMPCOPS மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 72 காலியிடங்கள். சென்னை IMPCOPS மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.india....

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 40 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 40 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tangedco...

தமிழ்நாடு செய்திதிதாள் காகித ஆலை நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Electrician

தமிழ்நாடு செய்திதிதாள் காகித ஆலை நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு செய்திதிதாள் காகித ஆலை நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ...

அமராவதி நகர் சைனிக் பள்ளி வேலைவாய்ப்பு 2021: Ward Boys, Nurse, Band Master, Medical Officer

அமராவதி நகர் சைனிக் பள்ளி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். அமராவதி நகர் சைனிக் பள்ளி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.sainiksch...

மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 367 காலியிடங்கள்

மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 367 காலியிடங்கள். மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.mhc.tn.go...

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, Assistant, Technician, Nurse

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 56 காலியிடங்கள். பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வல...

சென்னையில் உள்ள இந்திய அரசு பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Civil Motor Driver

சென்னையில் உள்ள இந்திய அரசு பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். சென்னையில் உள்ள இந்திய அரசு பாதுகாப்பு அமை...

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Executive Assistant

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற...

திருச்சி இந்திய ராணுவம் அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Multi-Tasking Staff

திருச்சி இந்திய ராணுவம் அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். திருச்சி இந்திய ராணுவம் அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://...

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 537 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 537 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்...

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Data Entry Operator

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.gov...

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1009 காலியிடங்கள்

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1009 காலியிடங்கள். இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://rbidocs.rbi.org.in/....

சிவகங்கை அறநிலையத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver, Archagar, Jadumali & Thothi

சிவகங்கை அறநிலையத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். சிவகங்கை அறநிலையத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://tnhrce.gov.in/. அ...

இராணிப்பேட்டை பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 60 காலியிடங்கள்

இராணிப்பேட்டை பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 60 காலியிடங்கள். இராணிப்பேட்டை பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) அதிகார...

கன்னியாகுமரி மாவட்ட நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Volunteers

கன்னியாகுமரி மாவட்ட நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். கன்னியாகுமரி மாவட்ட நீதிமன்றம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Professional Assistant, Peon

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

இராணிப்பேட்டை கால்நடை பராமரிப்புத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Office Assistant & Driver

இராணிப்பேட்டை கால்நடை பராமரிப்புத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். இராணிப்பேட்டை கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலை...

தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2021: ஓட்டுநர் & அலுவலக உதவியாளர்

தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://tnhb...

ஆவின் கன்னியாகுமரி வேலைவாய்ப்பு 2021: SFA, Driver & Technician

ஆவின் கன்னியாகுமரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். ஆவின் கன்னியாகுமரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://aavinmilk.com/. அதிகாரப்பூ...

தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: அலுவலக உதவியாளர்

தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.tnsic.gov.in/. அ...

இந்தியக் கடற்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1159 காலியிடங்கள்

இந்தியக் கடற்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1159 காலியிடங்கள். இந்தியக் கடற்படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.joinindiannavy.gov.in/. ...

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2900 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2900 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov...

தமிழ்நாடு மோட்டார் வாகன பராமரிப்புத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 79 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு மோட்டார் வாகன பராமரிப்புத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 79 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மோட்டார் வாகன பராமரிப்புத் துறை அதிகாரப்பூர்...

சிவகங்கை இந்து சமய அறநிலையத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள்

சிவகங்கை இந்து சமய அறநிலையத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். சிவகங்கை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:/...

இராமநாதபுரம் வருவாய் துறை அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: கிராம உதவியாளர்

இராமநாதபுரம் வருவாய் துறை அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். இராமநாதபுரம் வருவாய் துறை அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் (h...

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2021: 16 அலுவலக உதவியாளர் காலியிடங்கள்

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 16 காலியிடங்கள். சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/. அத...

தமிழக அரசு ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2098 காலியிடங்கள்

தமிழக அரசு ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2098 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் அதிகாரப்பூர்வ ...

திருவள்ளூர் வருவாய் துறை அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 145 காலியிடங்கள்

திருவள்ளூர் வருவாய் துறை அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 145 காலியிடங்கள். திருவள்ளூர் வருவாய் துறை அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: கிராம செயலாளர்

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 8 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை அதிகா...

தமிழக அரசு தலைமை செயலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: 8th தேர்ச்சி வேலை

தமிழக அரசு தலைமை செயலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு தலைமை செயலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/....

மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Assistant Programmer

மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 46 காலியிடங்கள். மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.mhc.tn.gov...

தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Muti-Tasking Staff & Programme Manager

தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.fisheries....

தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 608 காலியிடங்கள்

தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 608 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.fisheries...

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 429 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 429 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்...

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Assistant Director & Horticultural Officer

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 197 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்...

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 365 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 365 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்...