எங்கள் குழுவில் இணையவும் Whatsapp | YouTube | Telegram | FB | FB Group


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

trend லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
trend லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 121 காலியிடங்கள்

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 121 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர...

திருப்பூர் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver, Accountant, Lab Technician, Medical Officer

திருப்பூர் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். திருப்பூர் சுகாதாரத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.i...

காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, Psychologist, Consultant

காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதாரத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://w...

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, MTS, Technician, Scientist

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http...

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 366 காலியிடங்கள்

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 366 காலியிடங்கள். மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

திருவள்ளூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Assistant/DEO

திருவள்ளூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். திருவள்ளூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் அதிகாரப்பூர...

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 173 காலியிடங்கள்

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 173 காலியிடங்கள். கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.npcil...

SSC-மத்திய பணியாளர்கள் தேர்வு ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 25271 காலியிடங்கள்

SSC-மத்திய பணியாளர்கள் தேர்வு ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 25271 காலியிடங்கள். SSC-மத்திய பணியாளர்கள் தேர்வு ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்...

இந்திய ராணுவம் நாகர்கோவில் வேலைவாய்ப்பு 2021: 8th/10th/12th தேர்ச்சி வேலை

இந்திய ராணுவம் நாகர்கோவில் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். இந்திய ராணுவம் நாகர்கோவில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://joinin...

சென்னை அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மீன்வள உதவியாளர்

சென்னை அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னை அரசு மீன்வளத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in...

தமிழக அரசு நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 202 காலியிடங்கள்

தமிழக அரசு நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 202 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு நீதிமன்றம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/. அதி...

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Junior Secretariat Assistant

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://clr...

இந்து சமய அறநிலையத்துறை, சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: Priest & Drum Musician

இந்து சமய அறநிலையத்துறை, சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். இந்து சமய அறநிலையத்துறை, சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://w...

இராணிப்பேட்டை குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Technical Officer & Technical Assistant

இராணிப்பேட்டை குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். இராணிப்பேட்டை குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் அதிகாரப...

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver, Clerk, Technical Officer, Scientist

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http...

சென்னை ESIC மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 16 காலியிடங்கள்

சென்னை ESIC மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 16 காலியிடங்கள். சென்னை ESIC மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.esic.nic.in/...

IBPS-வங்கி பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5830 காலியிடங்கள்

IBPS-வங்கி பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5830 காலியிடங்கள். IBPS-வங்கி பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம...

கன்னியாகுமரி குழந்தைகள் நல அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Assistant cum Data Entry Operator

கன்னியாகுமரி குழந்தைகள் நல அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். கன்னியாகுமரி குழந்தைகள் நல அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்...

தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Office Assistant, Poosari, Night Watchman, Clerk

தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தள...

இந்தியக் கடற்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 350 காலியிடங்கள்

இந்தியக் கடற்படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 350 காலியிடங்கள். இந்தியக் கடற்படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.joinindiannavy.gov.in/. அ...

தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: அலுவலக உதவியாளர் (8th தேர்ச்சி வேலை)

தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/....

ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: Manager

ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.repcohome.c...

கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Office Assistant, Typist, Assistant Professor, Medical Officer

கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 9 காலியிடங்கள். கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://srk...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse, DEO, Attendant, Pharmacist, Medical Officer

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்...

சென்னை இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 57 காலியிடங்கள்

சென்னை இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 57 காலியிடங்கள். சென்னை இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ம...

பாரத ஸ்டேட் வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 6348 காலியிடங்கள்

பாரத ஸ்டேட் வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 6348 காலியிடங்கள். பாரத ஸ்டேட் வங்கி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://sbi.co.in/. அதிகாரப்பூர்வ ...

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver & Project Technician

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http...

பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 168 காலியிடங்கள்

பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 168 காலியிடங்கள். பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வ...

கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: அலுவலக உதவியாளர், ஆய்வக உதவியாளர், தட்டச்சர்

கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 13 காலியிடங்கள். கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://sr...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Clerical Assistant

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. ...

புதுக்கோட்டை பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 51 காலியிடங்கள்

புதுக்கோட்டை பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 51 காலியிடங்கள். புதுக்கோட்டை பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (BHEL) அதிகாரப்...

இந்து சமய அறநிலையத்துறை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் வேலைவாய்ப்பு 2021

இந்து சமய அறநிலையத்துறை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். இந்து சமய அறநிலையத்துறை மதுரை மீனாட்சி...

கோவை கரும்பு இனப்பெருக்கம் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: YP-I

கோவை கரும்பு இனப்பெருக்கம் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். கோவை கரும்பு இனப்பெருக்கம் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Sanitary Inspector

கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.npcil.n...

இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 120 காலியிடங்கள்

இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 120 காலியிடங்கள். இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.oil-india.c...

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 49 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 49 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழ...

TNEB-கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 337 காலியிடங்கள்

கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 337 காலியிடங்கள். கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.igcar....

தமிழக அரசு உப்புக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Chemist, Electrician, Technician

தமிழக அரசு உப்புக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு உப்புக் கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://tnsalt.com/tnsal...

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 160 காலியிடங்கள்

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 160 காலியிடங்கள். இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.lps...

விசாகப்பட்டினம் எஃகு ஆலை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 319 காலியிடங்கள்

விசாகப்பட்டினம் எஃகு ஆலை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 319 காலியிடங்கள். விசாகப்பட்டினம் எஃகு ஆலை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.vizagstee...

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Junior Nurse

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Data Entry Operator

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: 8th தேர்ச்சி வேலை

தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளை...

சென்னை ரெப்கோ வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2021: Manager & Assistant Manager

ரெப்கோ வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். ரெப்கோ வங்கி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.repcobank.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவ...

TVS மோட்டார் நிறுவனம், ஓசூர் வேலைவாய்ப்பு 2021: 10th/12th/ITI/Diploma தேர்ச்சி வேலை

TVS மோட்டார் நிறுவனம், ஓசூர் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். TVS மோட்டார் நிறுவனம், ஓசூர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://w...

நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Geo-Technical Expert, Geological Expert

நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:/...

ராணுவ கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Clerk, MTS, Driver, Computer Operator

ராணுவ கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 37 காலியிடங்கள். ராணுவ கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://joinindianarmy.nic.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Peon, Labourer, Assistant

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 14 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகா...

ஆவின் கோயம்புத்தூர் வேலைவாய்ப்பு 2021: Marketing Executive

ஆவின் கோயம்புத்தூர் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். ஆவின் கோயம்புத்தூர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://aavinmilk.com/. அ...

இராணுவம் ASC தெற்கு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver, Cleaner, Cook - 100 காலியிடங்கள்

இராணுவம் ASC தெற்கு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 100 காலியிடங்கள். இராணுவம் ASC தெற்கு மையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://indianarmy....