எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

UG வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
UG வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Clerical Assistant

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: PA

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக...

ஆவின் கோயம்புத்தூர் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள்

ஆவின் கோயம்புத்தூர் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். ஆவின் கோயம்புத்தூர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://aavinmilk.com/. அதிகார...

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: SRF & JRF

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: JRF & SRF

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: PDF, RA & SRF

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 24 காலியிடங்கள்

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 24 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகா...

தமிழக அரசு வருமான வரித்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Inspector, Assistant, MTS

தமிழக அரசு வருமான வரித்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 38 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு வருமான வரித்துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tnin...

ஆவின் தூத்துக்குடி வேலைவாய்ப்பு 2021: Junior Executive

ஆவின் தூத்துக்குடி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். ஆவின் தூத்துக்குடி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://aavinmilk.com/. அதிகாரப்பூர...

நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Skilled Man Power

நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்...

தேனி தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: JRF & TA

தேனி தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தேனி தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலை...

மதுரை தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: JRF & TA

மதுரை தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். மதுரை தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வ...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: JRF & Field Assistant

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu/. அதிகார...

சென்னை தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: DEO, Nurse, RA, Technician

சென்னை தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். சென்னை தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ...

தமிழக அரசு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Programme Officer

தமிழக அரசு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ...

தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மாநில மன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2020

தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மாநில மன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மாநில ...

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: DEO, Assistant, Engineer, Trainer

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 21 காலியிடங்கள். BECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.becil.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்...

மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 77 உதவியாளர் காலியிடங்கள்

மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 77 காலியிடங்கள். மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.mhc.tn.gov...

ஆவின் விருதுநகர் வேலைவாய்ப்பு 2020: SFA, Technician, Executive & Manager

ஆவின் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 21 காலியிடங்கள். ஆவின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://aavinmilk.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்...

ஆவின் சேலம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Marketing Executives

ஆவின் சேலம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். ஆவின் சேலம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://aavinmilk.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவி...

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Technical Assistant

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். GRI பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.ruraluniv.ac.in/. அதிகாரப...

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: DEO, Research Assistant & Research Officer

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 13 காலியிடங்கள். GRI பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.ruraluniv.ac.in/. அதிகார...

இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 20 காலியிடங்கள்

இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 20 காலியிடங்கள். இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://...

ஆவின் திருப்பூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: SFA, Manager, Executive - 30 காலியிடங்கள்

ஆவின் திருப்பூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 30 காலியிடங்கள். ஆவின் திருப்பூர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://aavinmilk.com/. அதிகாரப்பூர்வ ...

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Manager

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். GRI பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.ruraluniv.ac.in/. அதிகாரப...

தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020: உதவியாளர்

தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://ww...

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: Manager & Digital Marketing

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். BECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.becil.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்வ...

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: Scientist, Engineer, Consultant & Assistant

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். BECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.becil.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்வ...

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Office Assistant, Office Staff, Officer, Manager

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.unom.ac.in/. அத...

மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Research Fellow & Research Assistant

மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.mhc.tn.gov....

தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 101 காலியிடங்கள்

தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 101 காலியிடங்கள். தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்...

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Hostel Warden

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். NIEPMD சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://niepmd.tn.nic.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவி...

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், மதுரை வேலைவாய்ப்பு 2020: Junior Research Fellow

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், மதுரை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், மதுரை அதிகாரப்பூர்வ...

ECHS சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 83 காலியிடங்கள்

ECHS சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 83 காலியிடங்கள். ECHS சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.echs.gov.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்ப...

சென்னை ரெப்கோ வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant Manager & DGM

சென்னை ரெப்கோ வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். சென்னை ரெப்கோ வங்கியில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.repcoho...

திருநெல்வேலி அரசுப் பள்ளி வேலைவாய்ப்பு 2020: ஆசிரியர் - 2 காலியிடங்கள்

திருநெல்வேலி அரசுப் பள்ளி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். திருநெல்வேலி அரசுப் பள்ளி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://tirunelveli.n...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Clerk, Assistant, Computer Operator

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Lab Technician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Senior Deputy Director

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னை துறைமுகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.chennaiport.gov.in/. அதிகார...

புதுக்கோட்டை அரசு பள்ளி வேலைவாய்ப்பு 2020: கணினி பயிற்றுநர்

புதுக்கோட்டை அரசுப் பள்ளி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். புதுக்கோட்டை அரசுப் பள்ளி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://pudukkottai.n...

தமிழக ஊரக வளர்ச்சி வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020 - 4 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை அதிகா...

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: Project Coordinator, Accounts Manager & Accountant

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். BECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.becil.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்வ...

கலாக்ஷேத்ரா சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Library Assistant

கலாக்ஷேத்ரா சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். கலாக்ஷேத்ரா சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.kalakshetra.in/. அதிகார...

கோவை வன மரபியல் மற்றும் மரம் இனப்பெருக்கம் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020

கோவை வன மரபியல் மற்றும் மரம் இனப்பெருக்கம் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 41 காலியிடங்கள். கோவை வன மரபியல் மற்றும் மரம் இனப்பெருக்கம் ந...

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Junior/Senior Executive

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https...

இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 493 காலியிடங்கள்

இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 493 காலியிடங்கள். இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தள...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Lab Technician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in. அதிகாரப்பூர்வ ...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: DEO & Multitask Worker

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Technical Assistant

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Project Manager

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https...