எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

UG வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
UG வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Technical Assistant & Lab Technician

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

மதுரையில் தமிழக அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள்

மதுரையில் தமிழக அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். மதுரையில் தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://tnsacs.in/. அதிகாரப்பூர...

சென்னை பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020 - 142 காலியிடங்கள்

சென்னை பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 142 காலியிடங்கள். சென்னை பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தில் அதிகா...

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Clerical Assistant

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.annauniv.edu. அதிகாரப...

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள்

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.sci.gov.in/. அ...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: DEO, Lab Technician, Nurse, Physician வேலை

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 12 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப...

CSIR சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant & Associate

CSIR சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். CSIR சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.csircmc.res.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப...

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: YP-II

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக...

சென்னை தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Scientist & Technical Officer

சென்னை தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். சென்னை தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

ஆவின் மதுரை வேலைவாய்ப்பு 2020: கால்நடை ஆலோசகர்

ஆவின் மதுரை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். ஆவின் மதுரை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://aavinmilk.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அ...

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Personnel Officer

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னை துறைமுகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.chennaiport.gov.in/. அதிகார...

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020- ஓட்டுநர் & உதவியாளர்- 44 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 44 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ht...

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Computer Technician

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tamiluniversity.a...

சென்னை மத்திய பிளாஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020 - Legal Consultant

சென்னை மத்திய பிளாஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னை மத்திய பிளாஸ்டிக் பொறியியல்...

திருப்பூர் அரசு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2020

திருப்பூர் அரசு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். திருப்பூர் அரசு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் அதி...

Any Degree/PG வேலை: சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.unom.ac.in/webp...

தமிழக அரசு சமூக நலத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2020 - Legal Advisor, Coordinator, Specialist & Research Officer

தமிழக அரசு சமூக நலத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு சமூக நலத்துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/....

வில்லுபுரம் அரசு கூட்டுறவு நூற்பு ஆலையில் வேலைவாய்ப்பு 2020 - வடிவமைப்பாளர் - Any Degree

வில்லுபுரம் அரசு கூட்டுறவு நூற்பு ஆலையில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். வில்லுபுரம் அரசு கூட்டுறவு நூற்பு ஆலையில் அதிகாரப்பூர்வ...

10th/12th/Any Degree வேலை: தஞ்சாவூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2020

தஞ்சாவூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தஞ்சாவூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வ...

12th to Any Degree வேலை: சென்னை NIRT நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020

சென்னை NIRT நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். சென்னை NIRT நிறுவனத்தில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.nirt.res.in/...

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Lecturers & Demonstrator

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். NIEPMD சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://niepmd.tn.nic.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவி...

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Deputy Secretary

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னை துறைமுகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.chennaiport.gov.in/. அதிகார...

Rs.21,000 சம்பளத்தில் திருவாரூர் அரசு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2020

திருவாரூர் அரசு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். திருவாரூர் அரசு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் அதி...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Research Fellow & Trial Coordinator

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப்...

புதுச்சேரி தடய அறிவியல் ஆய்வகம் வேலைவாய்ப்பு 2020 - Technician & Analyst

புதுச்சேரி தடய அறிவியல் ஆய்வகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். புதுச்சேரி தடய அறிவியல் ஆய்வகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://...

இந்திய விளையாட்டு ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2020 - பிசியோதெரபிஸ்ட் - 109 காலியிடங்கள்

இந்திய விளையாட்டு ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 109 காலியிடங்கள். இந்திய விளையாட்டு ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://sportsauthori...

தமிழக அரசு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு துறை, அரியலூர் வேலைவாய்ப்பு 2020 - 10th/12th/UG/PG வேலை

தமிழக அரசு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு துறை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தள...

Rs.75,000 சம்பளத்தில் இந்திய விமானப்படை, தஞ்சாவூரில் வேலைவாய்ப்பு 2020

இந்திய விமானப்படை, தஞ்சாவூரில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். இந்திய விமானப்படை, தஞ்சாவூரில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

இந்திய இராணுவ பொதுப் பள்ளி வேலைவாய்ப்பு 2020 - 8000 காலியிடங்கள் - இந்தியா முழுவதும் வேலை

இந்திய இராணுவ பொதுப் பள்ளி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 8000 காலியிடங்கள். இந்திய இராணுவ பொதுப் பள்ளி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://aps-csb.i...

இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020 - மத்திய அரசு வேலை

இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 54 காலியிடங்கள். இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.oil-india.co...

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020 - Any Degree வேலை

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற...

Rs.31,000 சம்பளத்தில் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.bdu.ac.in/. ...

புதுச்சேரி அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020: காவல்துறை அதிகாரி, மருத்துவ பணியாளர்கள்

புதுச்சேரி அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். புதுச்சேரி அரசு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://py.gov.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்...

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Lecturer & Tutors

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். NIEPMD சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://niepmd.tn.nic.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவி...

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: Solution Architect

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். BECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.becil.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்வ...

Rs.20,000 சம்பளத்தில் தமிழக அரசு சமூக நலத் துறை நாகப்பட்டினத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020

தமிழக அரசு சமூக நலத் துறை நாகப்பட்டினத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு சமூக நலத் துறை நாகப்பட்டினத்தில் அதிகாரப்ப...

VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant Traffic Manager

VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.vocport...

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: DEO, Nurse, MTS, Technician

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 29 காலியிடங்கள். தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.gov...

ரெப்கோ வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு 2020: Manager

ரெப்கோ வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். ரெப்கோ வங்கியில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.repcohome.com/. அதிகா...

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Technical Assistant & Balwadi Supervisor

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். GRI பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.ruraluniv.ac.in/. அதிகாரப...

8th தேர்ச்சி வேலை: BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020 - உதவியாளர்

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 8 காலியிடங்கள். BECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.becil.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்வ...

தமிழ்நாடு மாநில குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Programme Manager

தமிழ்நாடு மாநில குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மாநில குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சங்கம் அதிகாரப...

10th to Any Degree தேர்ச்சி: BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020 - Analyst, Lab Attendant

BECIL வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 17 காலியிடங்கள். BECIL அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.becil.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்...

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: JRF

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: JRF & Field Assistant

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.b-u.ac.in/. அ...

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Project Assistant

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக...

தமிழக அரசு ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Centre Administrator & Case Worker

தமிழக அரசு ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

கலாக்ஷேத்ரா சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Tutor (Music)

கலாக்ஷேத்ரா சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். கலாக்ஷேத்ரா சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.kalakshetra.in/newsite/...

கோவை கரும்பு இனப்பெருக்கம் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Semiskilled Worker

கோவை கரும்பு இனப்பெருக்கம் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். கோவை கரும்பு இனப்பெருக்கம் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

NIRT சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Project Assistant & Project Technician

NIRT சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். NIRT சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.nirt.res.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ...