எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

மருத்துவ வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
மருத்துவ வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி வேலைவாய்ப்பு 2021: Chief Medical Officer

VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.vocport...

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Chief Medical Officer

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னை துறைமுகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.chennaiport.gov.in/. அதிகார...

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: PDF, RA & SRF

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Nursing Officer

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: SRF

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Junior Resident

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: JRF & PA

வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:/...

பாங்க் ஆஃப் பரோடா, சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Medical Consultant

பாங்க் ஆஃப் பரோடா, சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். பாங்க் ஆஃப் பரோடா, சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.bankofbar...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Senior Resident

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வேலைவாய்ப்பு 2020: DEO, Technical & Medical Officer

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant Professor & Embryologist

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Pharmacist

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 76 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 76 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் அத...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Senior Research Nurse

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

சென்னை தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Consultant

சென்னை தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். சென்னை தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 33 காலியிடங்கள்

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 33 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்...

கோயம்புத்தூர் விமானப்படை நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Medical Officer, Pharmacist, Nurse, Lab Technician, Attendant & Safaiwala

கோயம்புத்தூர் விமானப்படை நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். கோயம்புத்தூர் விமானப்படை நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:/...

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Doctor & Pharmacist

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். GRI பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.ruraluniv.ac.in. அதிகாரப்...

தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Medical Officer

தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:/...

கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 13 காலியிடங்கள்

கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 13 காலியிடங்கள். கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.igcar.g...

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Clinical Therapist & Ear Mould Technician

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். NIEPMD சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://niepmd.tn.nic.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவி...

தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2020: Medical Officer

தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: தலைமை மருத்துவ அதிகாரி

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னை துறைமுகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.chennaiport.gov.in/. அதிகார...

திருநெல்வேலி தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020 - ஜூனியர் செவிலியர்

திருநெல்வேலி தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். திருநெல்வேலி தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Senior Resident

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ ...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 55 காலியிடங்கள்

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 55 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: DEO, Lab Technician, Nurse, Physician வேலை

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 12 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப...

சென்னை தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Scientist & Technical Officer

சென்னை தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். சென்னை தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் h...

ஆவின் மதுரை வேலைவாய்ப்பு 2020: கால்நடை ஆலோசகர்

ஆவின் மதுரை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். ஆவின் மதுரை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://aavinmilk.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அ...

சென்னை ஆவின் வேலைவாய்ப்பு 2020: கால்நடை ஆலோசகர் வேலை

சென்னை ஆவின் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னை ஆவின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://aavinmilk.com/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு...

நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் கால்நடை மருத்துவர் வேலைவாய்ப்பு 2020

நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்...

சேலம் இரும்பு ஆலை மருத்துவர்கள் வேலைவாய்ப்பு 2020

சேலம் இரும்பு ஆலை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். சேலம் இரும்பு ஆலை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.sailcareers.com/. அதிகாரப...

இந்திய உருக்கு ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 27 காலியிடங்கள்

இந்திய உருக்கு ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 27 காலியிடங்கள். இந்திய உருக்கு ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.sail.co.in/. அதி...

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Clinical Psychologist

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். NIEPMD சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://niepmd.tn.nic.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவி...

OMCL வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு 2020 - 600 காலியிடங்கள் - செவிலியர்

OMCL வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 600 காலியிடங்கள். OMCL வெளிநாட்டு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.omcmanpower.com/. அதிகாரப்ப...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Research Fellow & Trial Coordinator

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப்...

Rs.75,000 சம்பளத்தில் இந்திய விமானப்படை, தஞ்சாவூரில் வேலைவாய்ப்பு 2020

இந்திய விமானப்படை, தஞ்சாவூரில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். இந்திய விமானப்படை, தஞ்சாவூரில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020 - மத்திய அரசு வேலை

இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 54 காலியிடங்கள். இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.oil-india.co...

இந்துஸ்தான் ஏரோனாடிக்ஸ் லிமிட்டெட் வேலைவாய்ப்பு 2020 - பகுதிநேர மருத்துவர்கள் - மத்திய அரசு வேலை

இந்துஸ்தான் ஏரோனாடிக்ஸ் லிமிட்டெட் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். இந்துஸ்தான் ஏரோனாடிக்ஸ் லிமிட்டெட் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020 - Project Scientist-C

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.gov....

தமிழக அரசு 108 ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் & உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு 2020

தமிழக அரசு 108 ஆம்புலன்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தமிழக அரசு 108 ஆம்புலன்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn....

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Clinical Psychologist

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். NIEPMD சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://niepmd.tn.nic.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவி...

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: DEO, Nurse, MTS, Technician

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 29 காலியிடங்கள். தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.gov...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Research Assistant

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப்...

தென்னிந்திய ரயில்வே சென்னையில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 32 காலியிடங்கள்

தென்னிந்திய ரயில்வே சென்னையில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 32 காலியிடங்கள். தென்னிந்திய ரயில்வே சென்னையில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://sr...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: JRF, Project Assistant, Nurse & Technician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப்...

சென்னை கன்டோன்மென்ட் போர்டு வேலைவாய்ப்பு 2020: Midwife

சென்னை கன்டோன்மென்ட் போர்டு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னை கன்டோன்மென்ட் போர்டு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.cbstm....

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Dialysis Technician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப்...

கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Pharmacist

கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.igcar.go...

ECHS கோயம்புத்தூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: Driver, Physiotherapist, Nursing Assistant & Doctor

ECHS கோயம்புத்தூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். ECHS கோயம்புத்தூர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://echs.gov.in/. அதிகாரப்பூர...