எங்கள் குழுவில் இணையவும் E-Mail | YouTube | Telegram | FB | Whatsapp


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

மருத்துவ வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
மருத்துவ வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: DEO, Nurse, MTS, Technician

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 29 காலியிடங்கள். தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.gov...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Research Assistant

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப்...

தென்னிந்திய ரயில்வே சென்னையில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 32 காலியிடங்கள்

தென்னிந்திய ரயில்வே சென்னையில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 32 காலியிடங்கள். தென்னிந்திய ரயில்வே சென்னையில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://sr...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: JRF, Project Assistant, Nurse & Technician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப்...

சென்னை கன்டோன்மென்ட் போர்டு வேலைவாய்ப்பு 2020: Midwife

சென்னை கன்டோன்மென்ட் போர்டு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னை கன்டோன்மென்ட் போர்டு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.cbstm....

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Dialysis Technician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப்...

கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Pharmacist

கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.igcar.go...

ECHS கோயம்புத்தூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: Driver, Physiotherapist, Nursing Assistant & Doctor

ECHS கோயம்புத்தூர் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். ECHS கோயம்புத்தூர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://echs.gov.in/. அதிகாரப்பூர...

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: Faculty, Assistant, Accountant, Store Keeper

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். NIEPMD சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://niepmd.tn.nic.in/documents/recruitmen...

சைனிக் பள்ளி அமராவதிநகர் வேலைவாய்ப்பு 2020: Part-Time Medical Officer

சைனிக் பள்ளி அமராவதிநகர் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சைனிக் பள்ளி அமராவதிநகர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.sainikschool...

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Doctor, Nurse & Lab Technician

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://clr...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Lab Technician

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: 25 Doctors காலியிடங்கள்

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 25 காலியிடங்கள். நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ht...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Physician, Project Officer & Technician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப்...

NIRT சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள்

NIRT சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். NIRT சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.nirt.res.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Lab Technician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப்...

காரைக்குடி மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Medical Officer

காரைக்குடி மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். காரைக்குடி மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு மையம் அதிகாரப...

மத்திய ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள்

மத்திய ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். மத்திய ரயில்வே அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://cr.indianrailways.gov.in/. அதிகாரப...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: Specialist & Research Officer

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப்...

சென்னை காசநோய்க்கான தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Junior Medical Officer

சென்னை காசநோய்க்கான தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். சென்னை காசநோய்க்கான தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் அதிகாரப்பூர்வ...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 52 காலியிடங்கள்

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 52 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப...

தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 66 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 66 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் அத...

காரைக்குடி மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Medical Officer

காரைக்குடி மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். காரைக்குடி மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு மையம் அதிகாரப...

JIPMER புதுச்சேரியில் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 59 காலியிடங்கள்

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 59 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/. அதிகாரப...

செயற்கை மூட்டு தயாரிப்பு நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Medical Practitioner

செயற்கை மூட்டு தயாரிப்பு நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். செயற்கை மூட்டு தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்...

AIIMS புது தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: Assistant Professor

AIIMS புது தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 28 காலியிடங்கள். AIIMS புது தில்லி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.aiims.edu/. அதிகாரப்பூர்...

AIIMS செவிலியர் வேலைவாய்ப்பு 2020: இந்தியா முழுவதும் வேலை 3803 காலியிடங்கள்

AIIMS வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 3803 காலியிடங்கள். AIIMS அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.aiimsexams.org/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகா...

சென்னை ராணுவ மருத்துவமனை, ஆவடி வேலைவாய்ப்பு 2020: துப்புரவாளர் & பெண் மருத்துவர்

சென்னை ராணுவ மருத்துவமனை, ஆவடி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். சென்னை ராணுவ மருத்துவமனை, ஆவடி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

12th Pass to Any Degree தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 13 காலியிடங்கள். தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.gov...

JIPMER நடத்தும் AIIMS பிபினகர் வேலைவாய்ப்பு 2020: Senior Resident

JIPMER நடத்தும் AIIMS பிபினகர் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER நடத்தும் AIIMS பிபினகர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://mai...

திருநெல்வேலி தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: 12th to Any Degree வேலை

திருநெல்வேலி தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 52 காலியிடங்கள். திருநெல்வேலி தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்...

AIIMS புது தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: Senior Research Fellow

AIIMS புது தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். AIIMS புது தில்லி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.aiims.edu/. அதிகாரப்பூர்வ...

SCTIMST வேலைவாய்ப்பு 2020: Apprentice (Pharmacy)

SCTIMST வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். SCTIMST அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.sctimst.ac.in/. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதிகா...

சென்னை காசநோய்க்கான தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Nurse & Scientist

சென்னை காசநோய்க்கான தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். சென்னை காசநோய்க்கான தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் அதிகாரப்பூர...

VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி வேலைவாய்ப்பு 2020: Physician

VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.vocpo...

தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020: உதவியாளர் 87 காலியிடங்கள்

தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 87 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் ...

தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020: Physician Assistant

தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 14 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் ...

108 ஆம்புலன்ஸ் தமிழக அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 400 காலியிடங்கள்

108 ஆம்புலன்ஸ் தமிழக அரசு வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 400 காலியிடங்கள். 108 ஆம்புலன்ஸ் தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.go...

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள்

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.g...

VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி வேலைவாய்ப்பு 2020: Chief Medical Officer

VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.vocpo...

லக்னோ தேசிய சுகாதார திட்டம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 22 காலியிடங்கள்

லக்னோ தேசிய சுகாதார திட்டம் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 22 காலியிடங்கள். லக்னோ தேசிய சுகாதார திட்டம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.sgp...

AIIMS தெலுங்கானா வேலைவாய்ப்பு 2020: Senior Residents

AIIMS தெலுங்கானா வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். AIIMS தெலுங்கானா அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/ அதிக...

AIIMS புது தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 12 காலியிடங்கள்

AIIMS புது தில்லி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 12 காலியிடங்கள். AIIMS புது தில்லி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.aiims.edu/ அதிகார...

வடக்கு ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 23 காலியிடங்கள்

வடக்கு ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 23 காலியிடங்கள். வடக்கு ரயில்வே அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://nr.indianrailways.gov.in/ அ...

AIIMS பாட்னா வேலைவாய்ப்பு 2020: Senior Resident

AIIMS பாட்னா வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். AIIMS பாட்னா அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://aiimspatna.org/ அதிகாரப்பூர்வ அ...

விசாக் ஸ்டீல் வேலைவாய்ப்பு 2020: மருத்துவ அதிகாரி

விசாக் ஸ்டீல் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். விசாக் ஸ்டீல் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.vizagsteel.com/ அதிகாரப்பூ...

SCTIMST வேலைவாய்ப்பு 2020: Physiotherapist & Junior Social Worker

SCTIMST வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். SCTIMST அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.sctimst.ac.in/ அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு...

தமிழக அரசு 108 ஆம்புலன்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2020: ஓட்டுநர் & மருத்துவ உதவியாளர்

தமிழக அரசு 108 ஆம்புலன்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தமிழக அரசு 108 ஆம்புலன்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.t...

தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள்

தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 64 காலியிடங்கள்

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2020: மொத்தம் 64 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://main.jipmer.edu.in/ அ...