எங்கள் குழுவில் இணையவும் Whatsapp | YouTube | Telegram | FB | FB Group


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

மருத்துவ வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
மருத்துவ வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

இராணுவ மருத்துவமனை வெலிங்டன், நீலகிரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Pharmacist

இராணுவ மருத்துவமனை வெலிங்டன், நீலகிரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். இராணுவ மருத்துவமனை வெலிங்டன், நீலகிரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தள...

திருவாரூர் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 55 காலியிடங்கள்

திருவாரூர் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 55 காலியிடங்கள். திருவாரூர் அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.g...

தென்காசி அரசு சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Pharmacist

தென்காசி அரசு சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். தென்காசி அரசு சுகாதாரத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://t...

திருப்பூர் நல அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Dental Surgeon

திருப்பூர் நல அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். திருப்பூர் நல அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://tiruppur.nic....

மதுரை மாநகராட்சி அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 25 காலியிடங்கள்

மதுரை மாநகராட்சி அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 25 காலியிடங்கள். மதுரை மாநகராட்சி அலுவலகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.maduraico...

சென்னை அரசு கஸ்தூரிபா காந்தி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 134 காலியிடங்கள்

சென்னை அரசு கஸ்தூரிபா காந்தி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 134 காலியிடங்கள். சென்னை அரசு கஸ்தூரிபா காந்தி மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Pharmacist, Technical Assistant, Doctor

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 13 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் ht...

தமிழக அரசு சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Pharmacist

தமிழக அரசு சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு சுகாதாரத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in...

கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 50 காலியிடங்கள்

கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 50 காலியிடங்கள். கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://...

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Pharmacist, Lab Technician, Radiographer

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 27 காலியிடங்கள். தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://thoo...

சென்னை அரசு தாய் சேய் நல மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 165 காலியிடங்கள்

சென்னை அரசு தாய் சேய் நல மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 165 காலியிடங்கள். சென்னை அரசு தாய் சேய் நல மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தள...

ராமநாதபுரம் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Pharmacist, Lab Technician, Radiographer

ராமநாதபுரம் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 30 காலியிடங்கள். ராமநாதபுரம் சுகாதாரத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov...

இராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 61 காலியிடங்கள்

இராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 61 காலியிடங்கள். இராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www....

தேனி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 36 காலியிடங்கள்

தேனி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 36 காலியிடங்கள். தேனி அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/. அதிக...

காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதார சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Pharmacist, Dental Surgeon

காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதார சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 12 காலியிடங்கள். காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதார சங்கம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 121 காலியிடங்கள்

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 121 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர...

திருப்பத்தூர் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Pharmacist

திருப்பத்தூர் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். திருப்பத்தூர் சுகாதாரத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn....

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Technical Assistant, Senior Resident

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Medical Officer

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற...

திருச்சி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 45 காலியிடங்கள்

திருச்சி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 45 காலியிடங்கள். திருச்சி அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.i...

காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, Psychologist, Consultant

காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதாரத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://w...

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, MTS, Technician, Scientist

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Study Physician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 366 காலியிடங்கள்

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 366 காலியிடங்கள். மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

சென்னை ESIC மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Super Specialists, Child Psychologist

சென்னை ESIC மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். சென்னை ESIC மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.esic.nic.in/...

கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 212 காலியிடங்கள்

கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 212 காலியிடங்கள். கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ...

திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 56 காலியிடங்கள்

திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 56 காலியிடங்கள். திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அத...

ECHS மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 78 காலியிடங்கள்

ECHS மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 78 காலியிடங்கள். ECHS மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.echs.gov.in/. அதிகாரப்பூர்...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Research Nurse

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver, Clerk, Technical Officer, Scientist

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http...

சென்னை ESIC மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 16 காலியிடங்கள்

சென்னை ESIC மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 16 காலியிடங்கள். சென்னை ESIC மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.esic.nic.in/...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Lab Technician & Associate Professor

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Office Assistant, Typist, Assistant Professor, Medical Officer

கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 9 காலியிடங்கள். கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://srk...

கோவை ராயல் கேர் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Pharmacist & Respiratory Therapist

கோவை ராயல் கேர் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். கோவை ராயல் கேர் மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வேலைவாய்ப்பு 2021: செவிலியர் (20 காலியிடங்கள்)

கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 20 காலியிடங்கள். கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://coimbatore.n...

இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Medical Officer

இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://imu.e...

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 110 காலியிடங்கள்

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 110 காலியிடங்கள். எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://bsf.gov.in/Ho...

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Scientist

தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://nie.gov....

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Junior Nurse

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்...

VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி வேலைவாய்ப்பு 2021: Senior Deputy Medical Officer

VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.vocport...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Staff Nurse

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Medical Officer

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

SAIL-சேலம் எஃகு ஆலை வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse & Medical Attendant

SAIL-சேலம் எஃகு ஆலை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். SAIL-சேலம் எஃகு ஆலை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.sail.co.in/. அதிகாரப்...

ECHS தமிழ்நாடு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 61 காலியிடங்கள்

ECHS தமிழ்நாடு வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 61 காலியிடங்கள். ECHS தமிழ்நாடு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.echs.gov.in/. அதிகாரப்பூர்வ அற...

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, Nurse, Lab Technician, Assistant, Medical Officer

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http...

மதுரை பாஸ்கர் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse, House Keeping Staff, Doctor

மதுரை பாஸ்கர் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். மதுரை பாஸ்கர் மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.bask...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Assistant Professor

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

மதுரை அஸ்வின் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse, Office Staff, Watchman, Accountant

மதுரை அஸ்வின் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். மதுரை அஸ்வின் மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://ashwinh...

நாமக்கல் திருக்குமரன் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse, Receptionist & Lab Technician

நாமக்கல் திருக்குமரன் மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். நாமக்கல் திருக்குமரன் மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்...

கோவை எஸ்.எல்.வி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Nurse, Lab Technician & Pharmacist

கோவை எஸ்.எல்.வி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். கோவை எஸ்.எல்.வி மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.slvhos...