எங்கள் குழுவில் இணையவும் Whatsapp | YouTube | Telegram | FB | FB Group


Search Box

புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்

தமிழ்நாடு அரசு வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
தமிழ்நாடு அரசு வேலை லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

இராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 61 காலியிடங்கள்

இராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 61 காலியிடங்கள். இராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www....

தேனி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 36 காலியிடங்கள்

தேனி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 36 காலியிடங்கள். தேனி அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/. அதிக...

தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Junior Research Fellow

தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https:/...

காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதார சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Pharmacist, Dental Surgeon

காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதார சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 12 காலியிடங்கள். காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதார சங்கம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 121 காலியிடங்கள்

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 121 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர...

திருப்பத்தூர் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Pharmacist

திருப்பத்தூர் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். திருப்பத்தூர் சுகாதாரத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn....

VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி வேலைவாய்ப்பு 2021: Chief Accounts Officer

VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். VOC துறைமுகம் தூத்துக்குடி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.vocport...

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Technical Assistant, Senior Resident

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் htt...

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Medical Officer

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற...

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Associate

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https...

திருச்சி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 45 காலியிடங்கள்

திருச்சி அரசு மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 45 காலியிடங்கள். திருச்சி அரசு மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.i...

திருப்பூர் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Driver, Accountant, Lab Technician, Medical Officer

திருப்பூர் சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 11 காலியிடங்கள். திருப்பூர் சுகாதாரத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.i...

காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, Psychologist, Consultant

காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதாரத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 3 காலியிடங்கள். காஞ்சிபுரம் அரசு சுகாதாரத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://w...

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: DEO, MTS, Technician, Scientist

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Study Physician

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Senior Research Fellow

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

காரைக்குடி மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Associate

காரைக்குடி மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு மையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 20 காலியிடங்கள். காரைக்குடி மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு மையம் அதிகார...

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Fellow

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.bdu.ac.in/. ...

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 366 காலியிடங்கள்

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 366 காலியிடங்கள். மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www...

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Fellow

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.bdu.ac.in/. ...

தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: General Manager (Technical)

தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://tancem.com. அதிகாரப்பூர்...

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: OT & ICU Technician

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வலை...

திருவள்ளூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Assistant/DEO

திருவள்ளூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். திருவள்ளூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் அதிகாரப்பூர...

சென்னை ESIC மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: Super Specialists, Child Psychologist

சென்னை ESIC மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 10 காலியிடங்கள். சென்னை ESIC மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.esic.nic.in/...

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: YP-II

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக...

கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 212 காலியிடங்கள்

கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 212 காலியிடங்கள். கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ...

திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 56 காலியிடங்கள்

திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 56 காலியிடங்கள். திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அத...

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 173 காலியிடங்கள்

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 173 காலியிடங்கள். கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.npcil...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Field Investigator

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

இந்திய ராணுவம் நாகர்கோவில் வேலைவாய்ப்பு 2021: 8th/10th/12th தேர்ச்சி வேலை

இந்திய ராணுவம் நாகர்கோவில் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் பல்வேறு காலியிடங்கள். இந்திய ராணுவம் நாகர்கோவில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://joinin...

ECHS மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 78 காலியிடங்கள்

ECHS மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 78 காலியிடங்கள். ECHS மருத்துவமனை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.echs.gov.in/. அதிகாரப்பூர்...

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: JRF

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://mkunive...

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: Senior PHP & App Developer

பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ வலை...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Research Nurse

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: JRF

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.bdu.ac.in/. ...

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Research Associate

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.bdu.ac.in/. ...

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Computer Programmer

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.bdu.ac.in/. ...

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Fellow

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 5 காலியிடங்கள். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.bdu.ac.in/. ...

சென்னை அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மீன்வள உதவியாளர்

சென்னை அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னை அரசு மீன்வளத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in...

தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: MTS, Manager & Programme Manager

தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 15 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு மீன்வளத் துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.fisheries....

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Project Assistant

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.b-u.ac.in/. அ...

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: JRF

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.unom.ac.in/. அத...

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: Program Manager & PDF

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https...

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Scientific Assistant

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 6 காலியிடங்கள். கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.npcil.n...

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Post-Doctoral Fellow

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 2 காலியிடங்கள். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் http://www.bdu.ac.in/. ...

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: Network/System Administrator

JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். JIPMER புதுச்சேரி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://jipmer.edu.in/. அதிகாரப்பூர்வ...

தேனி அரசு வேளாண்மை துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: Direct Resource Person

தேனி அரசு வேளாண்மை துறை வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 1 காலியிடங்கள். தேனி அரசு வேளாண்மை துறை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/. அ...

தமிழக அரசு நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 202 காலியிடங்கள்

தமிழக அரசு நீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 202 காலியிடங்கள். தமிழக அரசு நீதிமன்றம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.tn.gov.in/. அதி...

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Junior Secretariat Assistant

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 7 காலியிடங்கள். மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://clr...

பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: Research Associate & Project Assistant

பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2021: மொத்தம் 4 காலியிடங்கள். பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் https://www.pondiun...